Koji su to darovi Duha i kako znate imate li neki ili više njih?

Testirajte darove

Preporučio bih vam jedan od nekoliko testova duhovnih darova koje možete naći na Internetu i saznajte koji bi mogao biti vaš dar. Ponekad je najbolji način da vidite imate li neki dar tako da ga isprobate. Nitko ne može imati sve navedene darove, ali svatko ima barem jedan od njih. Obično osoba ima više od jednog dara. Biblija nas podsjeća da „ima razlika u darovima, ali je isti Duh; i ima razlika u službama, a isti je Gospodin; i ima razlika u djelovanjima, ali je isti Bog koji čini sve u svima“ (1. Kor 12,4-6). Bog će nam ponekad očitovati ili dati do znanja koji je naš dar, ali ponekad trebamo malu pomoć.

Moramo otkriti svoj dar, jer on pomaže Kristovom Tijelu, Crkvi, budući da se „svakomu daje očitovanje Duha na korist“ (1. Kor 12,7). Taj dar ne znači da se njime trebamo razmetati ili hvaliti, nego da bude na korist našoj braći i sestrama. To je Božja svrha za darove, a ne ono što mi mislimo za što ih trebamo koristiti. Bog se protivi svakome tko je ponosan (Jakovljeva 4,6), bez obzira koji dar imao. Vjerujte mi, govorim to samome sebi više nego ikome drugome, jer ponos može uništiti službu i pokopati dar.

Mudrost i znanje

Mudrost i znanje nije jedno te isto. Možete imati znanje o nečemu, ali ne koristiti znanje na mudar način. Možete imati znanje o tome kako pucati iz pištolja, ali mudrost će se pobrinuti da svi budu sigurni. Apostol Pavao želi da Korinćani znaju da „jednomu naime po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu pak riječ spoznaje po istome Duhu“ (1. Kor 12,8). Zapazite da to nije nešto što možete izmoliti da biste primili ili pokušali raditi na tome. To je ono što Bog daje. Nekima daje duhovni dar mudrosti, a drugima daje dar znanja, ali uvijek „na korist sviju“, to jest Crkve.

Vjera i iscjeljenje

Pavao nastavlja popisivati darove Duha, „drugomu vjera u istome Duhu; a drugomu darovi iscjeljivanja u istome Duhu“ (1. Kor 12,9). Postoje neki duhovni velikani koje znam iz crkvene povijesti, kao što su apostol Pavao, koji je očito imao mnoge darove, uključujući iscjeljivanje, ali jedan čovjek koji se po meni ističe bio je George Mueller, koji je izgradio niz sirotišta u Engleskoj i spasio živote bezbroj djece. G. Mueller nikada ni od koga nije tražio novac ili financiranje sirotišta. Umjesto toga, želio se oslanjati samo na molitvu, i molio je s vjerom da će se Bog pobrinuti, i On se pobrinuo svaki put. Vjera tog čovjeka bila je dar.

Čuda i proroštva

Apostol Pavao piše da se daje „drugomu čudotvorstva, a drugomu prorokovanje“ (1. Kor 12,10a), i kao što možete čitati u Djelima, bilo je mnogo proroka i mnogo onih koji su izvodili čuda, ali moramo se sjetiti kako su se ta čuda pripisivala molitvi u Isusovo ime, zato da bi On primio slavu. Ako se dogodi čudo; Bog se proslavlja. Ako je netko iscijeljen; Bog se proslavlja, a ako netko umre i prijeđe u slavu, i to proslavlja Boga. Dar proroštva, koji je na grčkom prophēteia, znači „govor koji potječe od božanskog nadahnuća i proglašava Božju svrhu.“

Jezici i tumačenja

Posljednji popis darova daje se kada Pavao kaže: „a drugomu razlučivanje duhova, a drugomu različite vrste jezikā, a drugomu tumačenje jezikā“ (1. Kor 12,10b), ali poanta je u tome da sve te darove daje „jedan te isti Duh razdjeljujući svakomu napose kako hoće“ (1. Kor 12,11). Dakle, radi se o Božjoj volji, a ne našoj, i sve te darove omogućuje Božji Duh, a ne mi, i ta nas spoznaja treba držati poniznima, a ne da se hvalimo našim darovima kako su to činili Korinćani koji su svoje darove uspoređivali s drugima. Darovi su im postali stvar ponosa, a ponos nas uvijek odvlači od naše svrhe, a to je da svu slavu dajemo Bogu u svemu što radimo.

Još uvijek je to nešto čime se mnogi ponose, ali ne dozvolimo da nas ti darovi dijele ili da postanu dokaz našeg spasenja. To im nije svrha koju im je Bog namijenio (1. Kor 12,7). Znamo da je grčka riječ (glōssa) koja se prevodi „jezici“ zapravo ovaj „jezik“: „Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svom jeziku u kojem smo rođeni?“ (Djela 2,8), i to nije bio nepoznati jezik, nego onaj kojeg su poznavali „Parti i Međani i Elamiti, i žitelji Mezopotamije i Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, i Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, i pridošlice Rimljani, i Židovi i požidovljenici, Krećani i Arapi — čujemo ih gdje govore našim jezicima o veličanstvenim djelima Božjim“ (Djela 2,9-11). Ako vaš brat ili sestra vjeruje u govor u jezicima, a vi ne, ne dozvolite da vas to dijeli. Dokažimo da smo Kristovi učenici kao što je Isus rekao: „Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Ivan 13,35).

Zaključak

Postoje i drugi duhovni darovi koji su dani u Bibliji, kao što su poučavanje, hrabrenje, davanje i milosrđe (Rim 12,6-8), ali to možda nisu svi. Poznajem neke kršćane za koje vjerujem da imaju darove Duha koji se ne spominju u Bibliji. Čine stvari koje nisu na popisu ovih darova. To je zato što Božji Duh nije ograničen. Bog može pokretati stvari na mnoge razne načine kroz darove mnogih raznih ljudi. Usput, darovi Duha nisu isto što i crkvene službe, ali znamo da su darovi Duha uvijek na korist Crkvi, više nego pojedinačno. Pavao piše: „Jer kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi toga jednoga tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo — tako i Krist. Ta u jednom smo Duhu svi mi u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi ili Grci, bilo robovi ili slobodnjaci. I svi smo jednim Duhom napojeni“ (1. Kor 12,12-13). A mi smo jedno u Kristu; iako smo mnogi udovi s mnogim raznim darovima.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L., Prijevod: Faithinthenews.com

Prišla je beskućniku i ukrala mu novac: Nitko nije očekivao ono što je uslijedilo! Ovaj društveni eksperiment će vas natjerati da se zamislite kakvi smo to ljudi!
10 nepopularnih istina koje vaš sin treba čuti od vas Trebamo nastaviti iznositi samo istinu, čak i ako nije popularna, jer je u istini sloboda.
Koje je značenje Isusove prispodobe o ovcama i jarcima? Prispodoba o ovcama i jarcima dio je propovijedi na Maslinskoj gori.

IMAŠ KOMENTAR?