Bog radi na vašem životu: Ako kroz ovo prolazite, u dobrim ste rukama!

Bog radi
Foto: Pixabay

“Ovo je riječ koju Jahve uputi Jeremiji: ‘Ustani i siđi u kuću lončarovu – ondje ću ti objaviti svoje riječi.’ Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud što bi ga načinio od ilovače u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi – već kako se lončaru svidjelo da napravi. I dođe mi riječ Jahvina: ‘Ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov? – riječ je Jahvina. Evo kao ilovača u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov'” (Jer 18,1-6).

Bog šalje proroka u kuću lončarovu da može vidjeti što želi učiniti te mu o tome govori. On će i vas odvesti na neko mjesto u vašem životu gdje će vam govoriti.

Bog je božanski lončar i radi na vašem životu. Dok oblikuje vaš život, potrebno je neke stvari ukloniti da nestanu. Proces kojim vas oblikuje ne podnosite lako. Počinjete se drobiti kao nešto suho.

No postoji nada da ste usprkos tome što se događa u njegovim rukama. Nije vas odbacio. Bog nije obeshrabren, u dobrim ste rukama. On vas mijenja u drukčiju osobu, bolju nego ranije. I on će usavršiti djelo koje je započeo u vama.

Autor: J. J. Churruarín

Bog nikada ne dopušta test bez neke svrhe Ponekad je Gospodinu potrebno dugo, dugo vremena da odlomi od nas one nepotrebne stvari koje nas sprečavaju na našem putu prema dvorima živog Boga.
Liječnici su mu rekli da mu je kćerka mrtva, no on ju je i dalje pokušavao oživiti. Nakon 30 minuta dogodilo se čudo! Ruslan Odomec i njegova supruga Anastasia odlučili su jednog dana pripremiti zabavu za svoje prijatelje, kada se i dogodila ova nepredviđena situacija...
Nervozni ste jer Bog još uvijek nije odgovorio na vašu molitvu? Ova istina će vam promijeniti perspektivu! Možda Bog traži od vas da pričekate. Hoćete li čekati ili ćete sve pokušati učiniti u svoje vrijeme?
Imaš komentar?