7 načina kako se Bog brine za vas

7 načina kako se Bog brine za vas

Nekad smo u kušnji da mislimo da se Bog ne brine za nas. Nekad je lako osjećati se pregrijano, depresivno i beznadno.

Lako je čuti glas neprijatelja koji kaže da nikad neće doći trenutak da u životu bude bolje. Ali protiv neprijatelja se trebamo boriti, jer njegov glas uvijek vodi u očaj i stvara strah za budućnost.

Kad nam treba ohrabrenje, bilo da se suočavamo s financijskim, zdravstvenim ili emocionalnim problemima, jedno možemo sigurno znati: Bog obećava da će se brinuti za svoj narod. Božja Riječ prepuna je obećanja kojih se moramo držati bez obzira na naše potrebe ili okolnosti.

Bog vodi računa o našim fizičkim potrebama

Bog obećava da će pružiti ono što nam treba (Filipljanima 4, 19; Matej 6, 31-32). Stvorio je svemir i daje hranu svakom živom biću – uključujući i vas i mene. Isti Bog koji životinjama daje hranu, neće  dopustiti da oskudijevamo (Psalam 145, 15-16; Luka 12, 22-26).

Kad je Isus propovijedao, a mnoštvo ljudi je bilo gladno, umnožio je pet kruhova i dvije ribe i nahranio više od 5000 ljudi (Marko 6, 1-14). Kad su Adam i Eva sagriješili i oči su im bile otvorene za njihovu golotinju, Bog im je osigurao odjeću (Postanak 9, 3). Čak i kad zabrljamo, Bog još uvijek vodi računa o nama.

VIDI OVO: Kako Bog brine za vas?

Daje nam odmor

Bog obećava da će dati počinak svome narodu (Matej 11, 29-30; Psalam 23, 2). Ovaj odmor doživljavamo polažući svoje povjerenje u Njega.

Odmor dolazi kada odustanemo od upravljanja našim životom i pokorimo se Bogu i Njegovom vodstvu. Razmislite o dugoj vožnji automobilom. Koliko je drugačije iskustvo kad ste umjesto vozača putnik?

Bog ne samo da obećava odmor, već i zapovijeda da jedan dan u tjednu odvojimo za Njega i odmor od svega (Izlazak 20, 8-11).

Bog pruža smjer

On nas vodi i usmjerava na naše korake, tako da možemo ispuniti Njegovu svrhu za nas (Mudre izreke 20, 24). Mnogo puta najjasnije vidimo Njegov smjer kada gledamo unatrag. Shvaćamo da nas je Bog usmjeravao da doživimo nešto puno veće nego što smo mogli zamisliti (Efežanima 2, 10).

Bog nam daje milost

Daje nam milost koju trebamo kako bismo mogli proći kroz bilo koju situaciju (2. Korinćanima 9, 8). Božja milost, Njegova nezaslužena naklonost, ono je što nam omogućava da oprostimo nekome tko to nije zaslužio, da služimo svojim obiteljima, da oprostimo sebi ili da jednostavno imamo dovoljno snage da prođemo kroz dan. Božja milost se ne može zaslužiti. Ona je dar koji On slobodno daje na temelju naše specifične potrebe.

Pokazuje kako pobjeći od iskušenja

Bog uvijek pruža izlaz kad se suočimo s iskušenjem (1. Korinćanima 10, 13). Baš kao što se Isus borio protiv sotoninog iskušenja u pustinji, Bog obećava da će nam pružiti način da pobijedimo svako iskušenje koje nam dođe na put.

VIDI OVO: Kako kušnje djeluju i kako ih možemo pobijediti?

On zna da ćemo se suočiti s iskušenjem i daje nam sredstva koja su nam potrebna da bismo prevladali te kušnje, uključujući Njegovu Riječ i Njegovog Duha.

Pomaže nam kad smo ozljeđeni

Kad je život težak, kad pretjerano podnosimo boli, ne trebamo se skrivati ​​od Boga. Moramo trčati k Bogu. On je naše utočište i naša snaga, naša vječno prisutna pomoć u teškim vremenima (Psalam 46, 1).

On nas spašava

Bog nam pruža način da budemo u vezi s Njim (Ivan 14, 6). Jednom kad su Adam i Eva sagriješili, zauvijek smo bili odvojeni od Boga. Međutim, poslao je Svog jedinog Sina da plati kaznu za naš grijeh (Ivan 3, 16). Isus je platio dug koji nikad nismo mogli otplatiti. Kad vjerujemo u Isusa, možemo doživjeti osobni odnos s Bogom – više nismo udaljeni od Njega zbog svog grijeha (Rimljanima 10, 9).

VIDI OVO: Kako Bog spašava i čuva grešnika?

Bog se brine za naš duhovni i tjelesni život. Možemo biti sigurni da On hoda s nama cijelo vrijeme.