70 posto američkih kršćana vjeruje da ih Bog želi financijski blagosloviti
Foto: Cafecredit.com/Flickr

Gotovo 70 posto američkih kršćana vjeruje da ih Bog želi financijski blagosloviti, iako ih manji broj kaže da će biti blagoslovljeni ako budu velikodušni, prema istraživanju Lifewaya.

Anketa provedena na 1.010 Amerikanaca koji su članovi protestanske ili neke druge nedenominacijske crkve kažu: ”Bog me želi financijski blagosloviti”, dok ih se 20 posto s tim ne slaže.

Nadalje, 38 posto kažu da njihova crkva uči da ako daju novac crkvi ili u dobrotvorne svrhe, Bog će ih zauzvrat blagosloviti. S ovom izjavom se najviše slažu oni koji pripadaju evanđeosko-pentekostnom pokretu. U konačnici, između svih vjernika koji odlaze u crkvu, 26 posto vjeruje da će primiti materijalne blagoslove ako učine nešto za dobro Boga.