Kada ljudi prolaze velike teškoće, ponekad kažu da gube svoju vjeru.

Ja bih rekao da je to dobro. Izgubite svoju religiju i zamijenite ju odnosom s Bogom, jer je vjera koja ne može biti testirana vjera kojoj se ne može vjerovati. 

Ako vaša vjera ne može podnijeti test, onda možda nije prava vjera. Vjera pravih kršćana jačat će kroz poteškoće. Neće oslabiti zbog njih. 

Realnost je da ako živite božjim životom, onda ćete morati nekako patiti. Biblija nam kaže: „A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni“ (2 Timotej 3,12). 

Kušnje, problemi, teškoće, čak i patnja dio su života svakog vjernika. Nije pitanje hoće li se dogoditi, nego kada. 

VIDI OVO: Kako možemo ojačati našu vjeru?

Razlog je taj što nova bitka započinje kada postanete kršćani. To je bitka s đavlom, sa svijetom i s tijelom. 

Apostol Pavao napisao je vjernicima u Rimu: „Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo“ (Rimljanima 8,16-17). 

Mi prolazimo kroz teškoće kako bi naša vjera ojačala i kako bi postali sličniji Isusu. Bog nas priprema za Raj. Patnja nas podsjeća da ova zemlja nije naš dom. Raj jest. 

Da, patit ćemo jer smo kršćani, no Bog će biti s nama. Patnja i bol nas vode da ovisimo o Njemu, a ne o sebi. Samo kršćanin može znati da u konačnici Bog sve ima pod kontrolom. Jedino kršćanin može znati da ćemo jednog dana biti nagrađeni u Raju. 

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org