Biblija je puna paradoksa koji žele privući našu pažnju

Biblija je puna paradoksa koji žele privući našu pažnju
Foto: Unsplash

Biblija je puna paradoksa, tj. istina koje se čine kao da su u suprotnosti s onim što se normalno podrazumijeva ili istina koje se čine da proturječe jedna drugoj.

G. K. Chesterton smatrao je da je paradoks istina postavljena naglavačke kako bi izazvala pažnju. Slijedi nekoliko paradoksa koji žele privući našu pažnju.

Spasit ćemo svoje živote ako ih izgubimo, izgubit ćemo svoje živote ako ih ljubimo (Marko 8,35).

Jaki smo kad smo slabi (2. Korinćanima 12,10), a bez snage smo ako smo u svojoj snazi (Ivan 15,5).

Nalazimo savršenu slobodu kada prihvatimo status Kristova roba, a ropstvo kada smo bez Kristova jarma (Rimljanima 6,17-20).

Nalazimo više radosti u dijeljenju onog što imamo, nego što je nalazimo u primanju. Ili rečeno riječima našega Gospodina: “Blaženije je davati nego primati” (Djela 20,35).

Umnažamo ono što imamo dijeleći, a doživljavamo oskudicu zgrćući (Izreke 11,24).

Imamo novu narav koja ne može griješiti (1. Ivanova 3,9), a ipak sve što činimo okaljano je grijehom (1. Ivanova 1,8).

Pobjeđujemo pokoravajući se (Postanak 32,24-28), a doživljavamo poraz boreći se (1. Petrova 5,5c).

Poniženi smo kad se uzvisujemo, a Bog nas uzvisuje kada se ponizimo (Luka 14,11).

Proširujemo se pod pritiskom (Psalam 4,1), a stežemo u blagostanju (Jeremija 48,11).

Možemo posjedovati sve, a ipak nemati ništa; možemo biti siromašni, a mnoge obogaćivati (2. Korinćanima 6,10).

Kada smo mudri (s ljudskog gledišta), tada smo ludi (u Božjim očima), ali kad smo ludi poradi Krista, tada smo uistinu mudri (1. Korinćanima 1,20-21).

Život vjere oslobađa nas brige i tjeskobe, a život po gledanju nosi strah od gubitka zbog moljaca, hrđe i lopova (Matej 6,19).

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com

Reci što misliš