Jošua

Tko je bio Jošua u Bibliji?

Tko je u Bibliji bila Ruta?

Tko je bila Ruta u Bibliji?