10 biblijskih stihova koji nas uče kako da se molimo kao Isus

I mi se možemo moliti kao Isus, jer nas brojni biblijski stihovi potiču nas da nam Njegov molitveni život bude uzor. 

Molite kao Isus. Isus je molio strastvene, snažne i moćne molitve koje su promijenile pravac mnogih života, osjećaje i ishoda. Naučite se moliti kao Isus.

Naučite moliti kao Isus

Prošle noći, dok sam završavala dan u molitvi, shvatila sam nešto. Nešto značajno. Shvatila sam da što to govori o meni je jednako važno kao i ono što vjerujem o molitvi.

Odjednom sam shvatila da iako se često molim da se prestanem brinuti, uvijek se molim usred borbe – usred misli koje su kao žica pod naponom, s previše struje i bez prekidača. Ne kažem da je tada već kasno za molitvu, ali sam se pitala, zašto bih čekala do tog trenutka, umjesto da se borim prije tog trenutka?

Zašto ne bih napravila akcijski plan, plan napada da pobijedim brigu prije nego što uzme maha?

Kada se ne osiguramo unaprijed pripremljenim molitvama, pripremamo se kao siromasi.

Ali, kada se unaprijed pripremimo, ne plašeći se tražiti veliko izbavljenje, Bog priprema naša srca na nazamislive načine.

PROČITAJTE: Što znači moliti se bez prestanka?

Isus nas uči da se molimo bez ograničenja, nevjerojatno i necenzurirano. Pogledajmo.

1. “A on se sklanjao na samotna mjesta da moli.” Luka 5,16

Kada ostajemo sami, stvaramo za naš um čisti prostor koji mu je potreban da otkrije duhovne potrebe koje mijenjaju život.

2. “I ode malo dalje, pade ničice moleći: Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.” Matej 26,39

Isus se nije bojao moliti za izbavljenje. Naš veliki Bog može podnijeti velike molitve. U stvari, On voli srce koje mu prilazi u vjeri da On može učiniti sve. Samo tražite!

3. “Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!” Matej 26,42

Isus je znao da je Božja volja važnija od ovozemaljske. Kada se molimo, trebamo dozvoliti da naše srce prenese naše potrebe, a ipak da vjerujemo da Bog zna što je najbolje za nas.

4. “Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.” Marko 1,35

Isus je znao da ako prvo susretne Boga ujutro, onda postavlja temelj za taj dan – u Bogu. Kada se ujutro molimo Bogu, On upravlja pogled naših očiju na veliku snagu u tom danu.

5. “Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!” Matej 6,9

Isus je znao s kim razgovara, a znamo li mi? Bog nam govori da je ime Gospodnje tvrda kula, da se njemu pravednik utječe i nalazi utočište (Izreke 18,10). Vjerujemo li u ovo?

6. “I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!” Matej 6,13

Moliti se za izbavljenje od onoga što nas još uvijek nije napalo, sprječava da se okliznemo. Isus nas uči da se unaprijed molimo, i to s dobrim razlogom.

7. “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo.” Matej 11,25-26

Isus je slavio Boga za stvari za koje bi čovjek lako smatrao pogrešnim. Slavite Boga za stvari koje ne razumijete. Kada znamo da dobar Bog vlada nad lošim problemima, nalazimo mirne vode.

8. “Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću.” Luka 22,32

Isus je razumio značaj molitve za vjeru. Neka uvijek tražimo još više vjere, tako da možemo ići u nevidljivo sa snagom, autoritetom i hrabrošću, kao i Isus.

9. “Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji.” Ivan 17,9

Isus se molio za svoju voljenu djecu. Molio se da naše srce i srce svakog Božjega djeteta ustraje, ostane čisto i izdrži do kraja, jer je to Božja volja za nas.

10. Isus je rekao: ”Oče, oprosti im jer ne znaju što čine.” (Luka 23,34)

Isus je oprostio, iako je mogao prokleti svijet za bol i agoniju koji su mu nanijeti. Oprostimo i mi onima koji nam izazivaju bol i agoniju, jer ćemo otkriti da nam opraštanje olakšava bol na duge staze.

Molitva je naša moć!

Molitva.

Ona je naša moć.

Ona je naša snaga.

Ona je izravna veza s najvećim vladarom ove zemlje.

Ona je promjena od sebičnih planova ka Božjim planovima.

Ona nas osposobljava da utječemo, molimo i radimo za kraljevstvo koje je bitno.

Ona je naša karta za ispunjenje naših potreba na najdivnije načine.

Ona je naša nada koja potvrđuje našem srcu da imamo nadu.

Ona je naš mir jer znamo da Stvoritelj i dalje stvara.

Ona je naša moć koja se nalazi u podignutim rukama i tišini usamljene sobe.

Ona je naša sposobnost da pozovemo Velikog Liječnika za obiteljskog člana u potrebi.

Ona je naša vrata za hitni izlaz od onoga što je đavao pripremio da nas uništi.

Ona je naše najjače oružje u svijetu koji pravi sve veća i veća oružja.

Ona je naš život kada osjećamo da smo ga izgubili.

Bila je jedna od Isusovog najvažnijeg oruđa, ne bi li trebala biti i naše?

Autorica: Kelly Balarie; Izvor: Ibelieve.com