bijeda nepokajanog grijeha
Foto: Unsplash

Dvanaest mjeseci nakon što je počinio preljub s Bat-šebom, David se borio s uvjerenjem Duga Svetoga. Nije mogao osjetiti Božju prisutnost kao prije. Je li još uvijek imao odnos s Bogom? Da. Je li još uvijek bio u prijateljstvu s Bogom? Ne.

David je napisao Psalam 32 nakon što ga je Bog prozvao:

„Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!

Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju
i u čijemu duhu nema prijevare!

Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše
od neprestana jecanja.“ (1-3).

Vidjeli smo Davidov uspon i pad. Ovdje vidimo njegov očaj. Psalam 32 opisuje bijedu i muku nepokajanog grijeha. No ujedno je bilo vrijeme za Davidov ponovni povratak – povratak osobe koja će promijeniti svijet.

VIDI OVO: Grijeh koji nitko ne priznaje


„Tad grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Jahvi prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio“ (5).

Kada vas vaša djeca razočaraju i ne slušaju, jesu li još uvijek vaša djeca? Da. Jesu li s vama u dobrim odnosima u tom trenu? Vjerojatno ne. Takav je bio slučaj s Davidom. No kada ga je Bog prozvao, David je priznao svoj grijeh.

Gospodin je čekao dok David nije bio spreman priznati, a tada mu je poslao proroka Natanijela. On je htio sastanak s Davidom i odmah ga je dobio.

Da, David je pao i to jako. No ujedno se i vratio, vratio se snažan. To i mi trebamo učiniti. Trebamo priznati svoje grijehe Bogu jer Bog uvijek daje drugu priliku.

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ida U.; Izvor: Harvest.org