Foto: Thecourier.com.au

Liberalizam se u kršćanskim denominacijama pojavio još u 19. stoljeću, a osnova mu je da se Biblija, Božja riječ, ne mora shvaćati doslovno i da se neka učenja i shvaćanja mogu mijenjati, kako bi kršćanstvo bilo ’u skladu sa vremenom’.

Nažalost, u 20. i u 21. stoljeću, liberalizam je postao veoma prisutan u pojedinim velikim kršćanskim denominacijama. U skladu s tim, a pod pritiskom feministički nastrojenih grupa, neke od njih su počele zaređivati žene za pastore, iako je to suprotno biblijskom učenju (1. Timoteju 2). Naravno, kada promijenimo bilo koju biblijsku zapovijed, pokazujemo da Bogu ne vjerujemo, niti vjerujemo da je Sveti Duh inspirirao pisanje Biblije, te sebi dajemo slobodu da Njegovu Riječ mijenjamo kako nam se prohtje. Liberali taj trend besramno nastavljaju.

Kako navodi Christian Headlines, skupina žena ’svećenika’ lobira za to da se u Anglikanskoj crkvi Bog na bogoslužjima oslovljava ženskom zamjenicom „Ona“. Christian News Network izvještava da žene, članice udruge Women and the Church (WATCH), smatraju da je oslovljavanje Boga isključivo zamjenicom „On“ seksistički.

Članica WATCH-a Emma Percy kaže: „Kada isključivo koristimo zamjenice u muškom rodu, time pojačavamo ideju da je Bog poput muškarca i na taj način navodimo na zaključak da je Bog više nalik muškarcima nego ženama. Ako ozbiljno shvaćamo ideju da su muškarci i žene stvoreni na sliku Božju, onda trebamo koristiti i muške i ženske zamjenice.“

S njom se slaže i ’svećenica’ Jody koja je dio ove kampanje:

„Ortodoksna teologija kaže da su sva ljudska bića stvorena na sliku Božju i da Bog nema spol. On je iznad spola. On je i muško i žensko, i iznad koncepta muškog i ženskog. Dakle, kada isključivo govorimo o Bogu kao muškarcu, to nam zapravo daje nedovoljno razumijevanje toga tko je Bog.“

Iako neki podržavaju promjenu u jeziku, mnogi drugi argumentiraju da je nazivati Boga ’ona’ ili ’majka’ protivno učenju Pisma.