Je li Bog muško ili žensko?

Je li Bog muško ili žensko? To pitanje često postavljaju feministkinje. Međutim, o tom se pitanju zapravo raspravljalo rano u kršćanskoj povijesti.

Istražujući Bibliju, dvije činjenice postaju jasne. Prvo, Bog je Duh i nema ljudske karakteristike ili ograničenja. Drugo, svi dokazi sadržani u Bibliji slažu se s tim da se Bog čovjeku objavio u muškom rodu.

Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju. (Ivan 4, 24)

Božja narav

Bog je osoba, jer ima um, volju, intelekt i osjećaje. On komunicira i ima odnose.

Budući da je Bog duhovno biće, ne posjeduje fizičke karakteristike. Međutim, ponekad figurativni jezik koji se koristi u Bibliji dodjeljuje ljudske karakteristike Bogu kako bi čovjek mogao razumjeti Boga. Ovo određivanje ljudskih karakteristika za opisivanje Boga naziva se “antropomorfizmom.”

Antropomorfizam je izraz kojim se opisuje davanje nekih specifičnih ljudskih karakteristika onome tko nije ljudsko biće. Budući da je čovječanstvo fizičko, ograničeni smo u razumijevanju tih stvari izvan fizičkog područja; stoga nam antropomorfizam u Bibliji pomaže da razumijemo tko je Bog.

VIDI OVO: Tko je Bog?

Neke poteškoće dolaze u ispitivanju činjenice da je čovječanstvo stvoreno na sliku Božju.

I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!” Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. (Postanak 1, 26-27)

I muškarac i žena stvoreni su na sliku Božju jer su veći od svih ostalih stvorenja i oni, poput Boga, imaju um, volju, intelekt, emocije i moralnu sposobnost. Životinje nemaju moralnu sposobnost i nemaju duhovnu komponentu kao čovječanstvo. Slika Božja je duhovna komponenta koju samo čovječanstvo posjeduje. Bog je stvorio čovječanstvo da bi imalo odnos s Njim. Čovječanstvo je jedino stvorenu u tu svrhu.

VIDI OVO: Stvoreni na sliku Božju: Evo što to uistinu znači!

Božja objava čovječanstvu: je li Bog muško ili žensko?

Znamo da je Bog duhovno biće i da nema fizičke karakteristike. To ne ograničava Boga da se može otkriti čovječanstvu. Biblija sadrži svu objavu koju je Bog dao čovječanstvu o sebi, pa je to jedini objektivni izvor informacija o Bogu. Promatrajući što nam Biblija govori, postoji nekoliko dokaza o obliku u kojem se Bog objavio čovječanstvu.

U Božjem otkrivanju nalazimo da se On otkriva u muškom rodu s muškim imenima. Činjenica je da su imena za Boga, kako ih nalazimo i u Starom i u Novom zavjetu, sva u muškom obliku. Značajno je da se Bog nikada ne obraća kao majka ili žena.

Biblija spominje otprilike 170 puta Boga kao “Oca.” On ne može biti otac, osim ako nije muškarac. Da se Bog odlučio otkriti čovjeku kao žena, tada bi se na tim mjestima pojavila riječ “majka”, a ne “otac”. U Starom i Novom zavjetu, muške zamjenice se iznova i iznova upotrebljavaju za Boga.

VIDI OVO: Tko je Isus Krist?

Uz sve odlomke koji spominju Boga u muškoj terminologiji (kralj, ratnik, mladoženja, princ, svećenik itd.), postoji i mnoštvo stihova koji ga jasno navode kao oca. Slijedi samo vrlo mali uzorak:

  • Ponovoljeni zakon 32, 6: “Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, koji te sazdao, po kom postojiš?”;
  • Jeremija 3, 4: Ne dovikuješ li mi sada: “Oče moj, ti si prijatelj mladosti moje!”;
  • Psalam 89, 27: On će me zvati: “Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.”;
  • Psalam 103, 13: Kako se otac smiluje dječici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje.;
  • Matej 6, 9: Vi, dakle, ovako molite: “Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!”;
  • 1. Korinćanima 8, 6: Nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.

Isus Krist je Boga spominjao kao Oca nekoliko puta, a u drugim je slučajevima koristio muške zamjenice za Boga. U samim Evanđeljima, Krist koristi izraz “Otac” u neposrednoj vezi s Bogom gotovo 160 puta. Posebno je zanimljiva Kristova izjava u Ivanu 10, 30: “Ja i Otac smo jedno.” Isus Krist je došao u obliku čovjeka da umre na križu za grijehe svijeta i da nas pomiri s Bogom. Poput Boga Oca, Isus se čovječanstvu objavio u muškom obliku.

Uz bezbroj referenci na Boga u Bibliji, uvijek Ga se povezuje s muškim imenima, imenicama i zamjenicama. Iako Bog nije čovjek, odabrao je muški oblik kako bi se otkrio čovječanstvu. Starozavjetni proroci i apostoli Novog zavjeta spominju Boga i Isusa Krista s muškim imenima i titulama. Bog se odlučio otkriti u ovom obliku kako bi čovjek lakše shvatio tko je On.