Svim svojim srcem vjerujem da Bog upućuje poziv svome odabranom narodu, svome duhovnom narodu, da iznova zgrabi i čvrsto drži stvari koje držimo fundamentalnima i za koje postoji sklonost da nestanu iz naših sredina.

Vidim da vam se to ne sviđa, ali Bog je to stavio na moje srce i to ću vam propovijedati. Ne možemo dopustiti da uđe duh svijeta te da ne budemo spremni za Isusa kad dođe.

Mora biti odvojenost, mora biti razlika. Bog vas žali ako odlazite na mjesta gdje niste drukčiji, ako se uspoređujete sa svojim susjedom koji je svjetovan čovjek.

Bog vas žali kad svi ljudi govore dobro o vama i kad vas svi tapšaju po leđima. Vi ste odabran narod, vi ste izabrano svećenstvo, vi ste odvojeni od svijeta.

I ja vjerujem da će se prije pojave moga Gospodina u slavi na taj odvojen narod, taj odabran narod, to društvo koje će zaista ići s Bogom do kraja, izliti sva punina apostolskog blagoslova i sva punina apostolske sile.

Autor: Charles S. Price