Molitelji u hramu su imali običaj donositi darove od mirisnog tamjana kako bi ih spalili na Božjem oltaru. Ali Izrael u doba svog otpadništva od Boga postao je lakom i gotovo ništa nije žrtvovao svom Gospodinu, i to je bio dokaz hladnog srca prema Bogu i Njegovom hramu.

Čitatelju, zar se to ne događa i tebi? Zar se ova optužba ne bi ponekad mogla primijeniti i na tebe? Ima onih koji su materijalno siromašni, no bogati su u vjeri i bit će primljeni iako su im darovi mali.

Daješ li Gospodinu svoj dar prema imovnom stanju ili misliš da je udovičin novčić nepotreban svetoj blagajni? Bogati vjernik neka je zahvalan za dar koji mu je povjeren, ali neka ne zaboravi svoju veliku odgovornost jer ”kome je mnogo dano, mnogo će se od njega i tražiti.”

VIDI OVO: Je li grijeh biti bogat?

Jesi li svjestan svojih obaveza i daješ li Gospodinu prema dobrima koja si primio? Isus je dao za nas svoju krv, a što mi Njemu dajemo? Mi smo Njegovi jer nas je otkupio! Možemo li raditi sve po svojoj volji? Treba se više žrtvovati i još više ga ljubiti!

Blagosloveni Isuse, kako je lijepo što primaš naše mirisne žrtve kupljene novcem! Ništa nije tako predivno kao dar Tvoje ljubavi prema nama kada s radošću primaš i najmanji dar naše ljubavi. Primaš male znakove naše ljubavi kao da su to pravi dragulji, iako je to kao svežanj poljskog cvijeća koje dijete donosi svojoj majci.

Neka više nikad ne budemo škrti prema Tebi i neka nikad ne čujemo da se žališ na nas što smo suzdržani u darovima naše ljubavi. Dajemo Ti prve plodove, plaćamo desetak od svega, no i tada priznajemo ”Od Tvog — dali smo Tebi”.

Autor: Charles Spurgeon