Koje je značenje određenih brojeva u Bibliji?

Biblijska numerologija je proučavanje brojeva u Bibliji. Brojevi mogu biti egzaktni, simbolični, ili oboje!

Broj 7 je broj savršenosti ili potpunosti.

A sedmoga dana dovrši Bog djelo svoje što ga učini. I počinu u sedmi dan od svega djela svojega što ga učini“ (Postanak 2,2).

„I od prijestolja izlaze munje i gromovi i zvukovi. I sedam ognjenih zubalja gori pred prijestoljem, to jest sedam duhova Božjih“ (Otkrivenje 4,5).

Broj 3 je isto božanski broj, broj Trojstva.

„Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Matej 28,19).

Broj 4 je broj stvaranja.

Četiri krajeva zemlje – sjever, jug, istok i zapad (Job 37,3; Mt 24,31; Otk 7,1).

Četiri razdoblja (Dan 2,21; Ps 104,19; Gal 4,10).

Četiri bića oko prijestolja (Ezekiel 1,15; Otk 4,6; 6,1).

Broj 6 je broj čovjeka.

Bog je stvorio čovjeka šestoga dana stvaranja (Postanak 1,26-27).

„Ovdje je mudrost. Tko ima um, neka proračuna broj Zvijeri; jer to je broj čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset šest“ (Otkrivenje 13,18).

Broj 40 je broj suda.

Kiša je padala četrdeset dana i četrdeset noći (Postanak 7,4-12).

Izraelci su lutali pustinjom četrdeset godina (Izl 16,35; Br 32,13; Pnz 8,2).

Isus je postio četrdeset dana (Mt 4,2; Mk 1,13; Lk 4,2).

Broj 12 je broj Božjeg naroda.

Bilo je 12 izraelskih plemena i 12 apostola koji su pronosili Evanđelje narodima. „I zidine je imao velike i visoke, s dvanaesterim vratima, a na vratima dvanaestorica anđela i napisana imena — to su imena dvanaest plemena sinova Izraelovih… I zidine grada imahu dvanaest temelja, a na njima imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih“ (Otkrivenje 21,12-14).

Broj 1000 nije uvijek egzaktan, ali označava veliki broj nečega.

„Ta moje su sve životinje šumske, stoka na tisuću brjegova“ (Psalam 50,10).

„Blažen i svet onaj koji ima udjela u prvome uskrsnuću! Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti svećenici Božji i Kristovi, i s njime će kraljevati tisuću godina“ (Otkrivenje 20,6).

Iako biblijska numerologija može biti fascinirajuća za proučavanje, često se zloupotrebljava. Primjerice, kad se želi izračunati tko je Antikrist ili identitet sedam kraljeva iz Otkrivenja 17,10.

Mnogi lažni učitelji pokušavaju biblijske brojeve uklopiti u svoje teorije i predvidjeti dan Uzeća. Ali Isus je rekao: „A o onome danu i času nitko ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo Otac moj“(Matej 24,36).

Brojevi u Bibliji odražavaju Božju konzistentnost i Božji plan; ne otkrivaju nikakve skrivene poruke. Biblija otkriva Isusa kao jedinoga, istinskoga, živoga Boga.

„Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani na jednu nadu svojega poziva; jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i po svima i u svima vama“(Efežanima 4,4-6).

Izvor: Biblijaiznanost.net/WWUTT