Charles Spurgeon

Charles spurgeon članci propovijedi

Charles Spurgeon (1834. – 1892.) bio je poznati baptistički propovjednik. Ovo su njegovi članci, propovijedi i duhovne poruke.

Temelj vjere

Temelj vjere nije u vidljivim stvarima, nego u ovome

''... Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.'' (Knjiga Brojeva 11, 23) Bog je Mojsiju obećao da će za vrijeme cijelog...
Čežnja vjernika za Kristom

Ove riječi izražavaju čežnju vjernika za Kristom

»Reci mi ... gdje paseš, gdje se u podne odmaraš...« Pjes. nad pj. 1,7 Ove riječi izražavaju čežnju vjernika za Kristom i nastojanje da budu...
Ne vrijeđajte se

Ne vrijeđajte se, čak ni kad su uvrede namjerne!

Ne vrijeđajte se! Čovjek često uvrijedi drugoga bez ikakva razloga. Jedan je čovjek rekao za drugoga koji je prolazio mimo njega na ulici: "Čak...
Nema boljeg životnog puta od Božjeg puta

Nema boljeg životnog puta od Božjeg puta

Nema boljeg životnog puta od Božjeg puta. Ne brinemo jer se On brine za nas; nemamo teškoće jer sve svoje terete predajemo Gospodinu Isusu. Vjera...

NAJNOVIJE