CIJELI FILM: Vjeruješ li?

Vjera lokalnog svećenika je poljuljana vjerom starog uličnog propovjednika, nakon čega on shvaća da prava vjera mora biti praćena djelima.

Njegova promjena pokreće seriju događaja za dvanaest različitih ljudi koji su nezadovoljni i tragaju za nečim višim.

Njihovi životi se međusobno isprepliću, i nizom događanja koje samo Bog može učiniti, dolaze u spoznaju Božje ljubavi i Božjeg plana za njihov život.

https://vimeo.com/137813414

https://vimeo.com/137779929