Ubit će ga, ali on će uskrsnuti. Sinovi su oslobođeni poreza

Evanđelje dana za ponedjeljak, 8. kolovoza 2022. godine: Ubit će ga, ali on će uskrsnuti. Sinovi su oslobođeni poreza. (Matej 17, 22-27)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su se jednoć učenici okupili oko Isusa u Galileji, reče im Isus: »Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuli.« I ožalostiše se silno.
Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: »Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?« »Plaća«, odgovori. A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: »Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?« Kad on odgovori: »Od tuđih!«, reče mu Isus: »Sinovi su, dakle, oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se.« (Matej 17, 22-27)

Evanđelje dana – komentar

Gospodin Isus je unaprijed upozorio svoje učenike da će biti ubijen. No opet je tu ona riječ opravdanosti i pobjede – treći će dan uskrsnuti. No, učenici su se silno ražalostili zbog toga što će ih napustiti i biti pogubljen.

U Kafarnaumu oni što ubiru dvodrahme upitaše Petra plaća li njegov Učitelj pola šekela za skupo održavanje hramske službe. Petar je odgovorio potvrdno. Možda je zavedeni učenik želio spasiti Krista od neprilike.

U onome što je slijedilo vidi se Gospodinovo sveznanje. Kad je Petar došao kući, Isus mu se prvi obratio: »Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?« To se pitanje mora razumjeti u svjetlu onoga doba. Vladar je uzimao porez od svojih podanika za održavanje svoga kraljevstva i svoje obitelji, ali od vlastite obitelji nije tražio. U našem obliku vladavine svi podliježu porezu, uključujući vladara i njegovo kućanstvo.

Petar je točno odgovorio da su vladari prikupljali danak od tuđih. Isus je zatim istaknuo da su sinovi oslobođeni plaćanja. Za Isusa, Sina Božjega, plaćanje poreza za taj hram bilo bi jednako plaćanju poreza samome sebi. Međutim, da ne bi prouzročio nepotrebnu sablazan, Isus se složio da plati porez. No, kako će doći do novca? Poslao je Petra k Galilejskom moru i kazao mu da donese prvu ribu koju ulovi. U ustima te ribe je bio novčić ili stater, koji je Petar uzeo kako bi platio namet – polovicu za Gospodina Isusa i polovicu za sebe.

Ovo zapanjujuće čudo, ispripovijedano krajnje suzdržano, jasno pokazuje Kristovo sveznanje. On je znao koja od svih riba u Galilejskom moru u ustima ima stater. Znao je gdje se ta riba nalazi. I znao je da će to biti prva riba koju će Petar uhvatiti. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, hvala što si poslao svoga Sina na ovaj svijet da bude žrtva pomirnica. Pomozi da budem budan i da dežuram na vratima duše; da se odupirem svakom zlu i težim za posvećenjem. Ispunjavaj me Tvojim Duhom i osvjetljavaj moje krive putove da se preobražavam u Gospodinov lik. Amen!