Evo gdje je vaša snaga, evo gdje je vaša pobjeda! To je snaga kroz koju ćete pobijediti. “Budite jaki u Gospodinu i u njegovoj silnoj moći!” (Efežanima 6,10)

Ne samo svojom vlastitom odlučnošću, ne samo onom snažnom namjerom koju nazivamo snagom volje, već prepoznavanjem da je naša snaga u Gospodinu i da jedino upotrebom njegove sile možemo pobijediti u velikoj bitki s kojom ćemo se suočiti u danima koji dolaze.

A onda, da bi se suprotstavili i nadvladali te se održali, on im nalaže da na se stave čitavu bojnu opremu Božju:

“Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima” (Ef 6,11).

VIDI OVO: 4 moćne molitve za snagu

On govori o Duhom ispunjenim vjernicima. “Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima.”Đavolskim napadima. Znate, ponekad mislim da je napad koji đavao čini na vlastite Božje pomazanike potpuno drukčiji od napada koje čini na ljude koji nikada nisu primili to iskustvo.

Đavao je lukav, đavao je prepreden, on može koristiti ljude s kojima dolazite u dodir. On može iskoristiti priliku, on se može ubaciti u određene situacije.

On je stvaralac ozračja jer je gospodar zračnoga prostora i ja vjerujem da trebamo biti neprestano na straži i neprestano budni te u stavu neprestane molitve da bismo mogli biti zaštićeni od podmuklog, prepredenoga đavlovog približavanja.

Autor: Charles S. Price