Evo što protestantski pastori misle o papi i njegovoj teologiji

Kakvo je duhovno stanje u većini današnjih protestantskih crkava? Kakav je odnos prema ispravnom biblijskom nauku? Ove statistike pokazuju obeshrabrujuće rezultate.

Papa Franjo jača ugled Katoličke crkve među protestantskim pastorima u Americi.

Gotovo 4 od 10 ispitanih pastora kažu da papa, poznat po svojoj skromnosti i brizi za siromašne, ima pozitivan utjecaj na njihovo mišljenje o Katoličkoj crkvi, otkriva LifeWay Research. Gotovo dvije trećine njih vidi papu Franju kao istinskog kršćanina i „brata u Kristu.“

Međutim, polovica protestantskih pastora kažu da ne cijene mišljenja pape Franje po pitanjima teologije.

Promjena mišljenja

LifeWay Research je ispitao 1000 protestantskih pastora u Americi o njihovom mišljenju putem telefonske ankete u periodu između 8. i 21. rujna ove godine, nedugo prije papine posjete Sjedinjenim Državama ovog tjedna.

Papa Franjo, koji je u ožujku 2013. godine postao prvi ne-europljanin i prvi jezuitski svećenik koji je izabran za ovu funkciju, u javnosti glasno govori o pitanjima kao što su dobrodošlica imigranata, odbacivanje materijalizma i zaštita okoliša.

Za 43 posto protestantskih pastora papa Franjo nije imao utjecaj na promjenu stava o Katoličkoj crkvi. Međutim, polovica kaže kako je sadašnji papa utjecao na njihovo mišljenje, a među njima je gotovo tri puta više onih koji navode pozitivan utjecaj (37 posto) u odnosu na negativan (14 posto).

„Sam naš uzorak ispitivanja – Protestantski pastori – nazvani su po protestantskoj reformaciji, tako da su posebno zanimljivi za ispitivanje“, rekao je Ed Stetzer, izvršni direktor LifeWay Researcha. „A anketa kaže da ovaj papa doista ima ‘efekt Franje’ čak i na skupinu ljudi imenovanu po prosvjedu protiv same vjere koju papa vodi.“

Devedeset posto protestantskih pastora slaže se da katolici mogu biti „nanovorođeni kršćani“, ali su manje sigurni po pitanju je li papa Franjo uistinu njihov „brat u Kristu“. Šezdeset i tri posto smatra da je pravi kršćanin, a 22 posto se ne slaže, dok je 16 posto nesigurno.

Evanđeoski pastori izrazili su više skepticizma prema papi Franji od svojih kolega iz tradicionalnih protestantskih crkvi. Dok 80 posto protestantskih pastora iz tradicionalnih denominacija vjeruje da je papa pravi kršćanin, samo 58 posto evanđeoskih pastora se s ovim slaže.

„Činjenica da neki pastori ne vide papu kao svog ‘brata u Kristu’ čini se čudnom mnogima koji su izvan protestantizma i evanđelizma“, rekao je Stetzer. „Međutim, preteče većine protestantskih pastora, od Luthera, preko Wesleyja, do Spurgeona, i mnogih drugih, sigurno nisu vidjeli papu kao svog ‘brata u Kristu’“.

„U roku od nekoliko stoljeća, papa je za puno protestanata prešao iz anti-Krista na ‘brata u Kristu’“.

Protestantski pastori su podijeljeni u vezi s tim cijene li mišljenje pape Franje u vezi teoloških pitanja. Više od 4 od 10 (42 posto) kažu da cijene papino mišljenje, ali 50 posto kaže da ga ne cijene. Pastori tradicionalnih denominacija (57 posto) češće od evanđeoskih pastora (36 posto) kažu da cijene mišljenje pape Franje.

Isto tako, pastori tradicionalnih protestantskih crkava kažu da je papa Franjo utjecao na njihovo mišljenje o Katoličkoj crkvi, sa 50 posto njih koji kaže kako je utjecaj pozitivan i 9 posto koji kaže da je negativan. Nasuprot tome, 30 posto evanđeoskih pastora reklo je kako je papa Franjo popravio njihovo mišljenje o katoličanstvu, dok je 15 posto reklo da je njihovo mišljenje sada lošije.

Povoljni stavovi prema papi Franji su najizraženiji među visokoobrazovanim protestantskim pastorima i onima lociranim na sjeveroistoku zemlje, kaže anketa.

Pedeset i jedan posto protestantskih pastora sa Sjeveroistoka kaže da je papa Franjo poboljšao njihovo mišljenje o Katoličkoj crkvi, u odnosu na 38 posto pastora lociranih na Srednjem zapadu, 34 posto na Jugu i 31 posto na Zapadu. Većina sjeveroistočnih pastora (53 posto) također kaže da cijeni papino mišljenje o teološkim pitanjima, dok se s tim slaže manje od polovice pastora sa Srednjeg zapada (45 posto), Juga (39 posto) i Zapada (38 posto).

Više od dvije trećine protestantskih pastora s magistarskom ili doktorskom titulom (69 posto) vidi papu Franju kao pravog kršćanina i brata u Kristu, u usporedbi sa 42 posto diplomiranih teologa ili onih bez fakultetskog obrazovanja.

Oni koji imaju magistarsku titulu ili nešto više skloniji su reći da cijene mišljenja pape Franje o teološkim pitanjima (49 posto), i da je papa poboljšao njihovo mišljenje o Katoličkoj crkvi (43 posto). Među onima s manje formalnog obrazovanja, 22 posto cijeni papino teološko mišljenje, a 18 posto kaže da papa ima pozitivan utjecaj na njihovo viđenje katoličanstva.

Znače li ovi podaci sveukupni smjer kretanja prema ujedinjenju svih kršćanskih denominacija, a potom i svih religija?

Izvor: Lifeway/Charismanews.com; Preveo i prilagodio: Aleksandar J.