3 Isusove lekcije za mentalno zdravlje

Isus nas svojim primjerom uči lekcije za mentalno zdravlje. U ovom članku donosimo tri savjeta koja možemo nasljedovati.

Lorna Breen bila je ravnateljica odjela za hitnu pomoć u New York prezbiterijanskoj Allen bolnici. Prema New York Timesu, počinila je samoubojstvo 26.4. 

Njezin otac, doktor Philip C. Breen, kasnije je objasnio: „Pokušala je raditi svoj posao i to ju je ubilo“. 

Nije imala povijesti mentalne bolesti. No, svome je ocu opisala velik broj pacijenata koji je umirao prije nego su ih liječnici mogli iznijeti iz vozila hitne pomoći. 

„Ona je zaista bila u rovovima na prvim crtama obrane“, rekao je. 

Gotovo polovica ispitanika u nedavnoj Kaiser Family Foundation anketi je izjavila da je na njihovo mentalno zdravlje negativno utjecala trenutna pandemija koronavirusa. Članak u New England časopisu za medicinu napomenuo je da je tijekom javnih zdravstvenih kriza „emocionalna ojađenost sveprisutna u zahvaćenim skupinama ljudi“. 

Savjetnici upozoravaju da je izolacija u kojoj ljudi moraju ostajati kod kuće pridonijela psihološkom opadanju. 

Kao pastor i teolog, nisam kvalificiran za davanje medicinskih savjeta ili profesionalnog savjetovanja onih koji pate od tjeskobe i depresija. No mogu nas usmjeriti k Isusu. Njegov primjer nam daje tri principa koji nam nude pomoć i nadu u ovim teškim danima. 

Isusove lekcije za mentalno zdravlje

JEDAN: DRUŠTVENO DISTANCIRANJE MOŽE BITI PREOBLIKOVANO U PRILIKU ZA DUHOVNI RAST. 

Isus se sam molio na početku dana (Marko 1,35) i na kraju (Matej 14,23). On je bio u agoniji u samostalnoj molitvu prije uhićenja i raspeća (Matej 26,36-46). Vremena izolacije nam nude priliku za slavlje isto kako je i On tražio snagu svog Oca. 

VIDI OVO: 6 načina kako se Isus borio s depresijom

Molitva, post, čitanje Pisma i promišljanje o Riječi i Božjim djelima su darovi koje si poklanjamo u samoći. Oni nam daju priliku da iskusimo radost i mir Gospodina (Filipljanima 4,6-7). 

Biste li odvojili vremena kako biste danas bili sami sa svojim Ocem? 

DVA: ZAHVALNOST U TEŠKIM VREMENIMA MOŽE DOVESTI DO VELIKE RADOSTI. 

Prema istraživanju Harvard Medical School, zahvalnost je čvrsto i konzistentno povezana s povećanim osjećajem sreće. Moja svrha ovdje nije poticanje naivnosti: krize naših vremena su neviđene u našoj povijesti. 

No Onaj koji je došao spasiti cijelo čovječanstvo se suočio s izazovima koje mi ne možemo ni početi shvaćati. I ipak je živio životom punim slavljenja i hvale: zahvaljivao je za svoju hranu (Ivan 6,11; Marko 14,22-33); slavio je Oca jer je objavio Svoju volju (Luka 10,21); zahvaljivao Mu je za primanje Njegove molitve (Ivan 11,41). 

Ako odaberemo poslušati ovaj savjet: „U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu“ (1. Solunjanima 5,18), tražit ćemo razloge za zahvalnost usred svih izazova. Na primjer, možemo zahvaljivati Ocu za Njegovu prisutnost u našoj boli (Matej 28,20). Možemo Mu zahvaljivati za zdravstvene djelatnike koji se herojski bore s ovom pandemijom, znanstvenicima koji rade kako bi ju okončali i radnicima koji nam daju sve potrebno za preživljavanje. 

Biste li Bogu sada zahvalili za poseban dar ili milost? Ako to učinite, svjedočit ćete ovome: „radost Jahvina vaša je jakost“ (Nehemija 8,10). 

TRI: NAŠE FIZIČKO ZDRAVLJE IZRAVNO UTJEĆE NA NAŠE MENTALNO ZDRAVLJE. 

Indeks rizičnosti za depresiju pokazuje da je veća mogućnost depresije ako osoba ne jede dobro i ne vježba. Sleep Foundation tako tvrdi da je san iznimno važan tijekom kriznih vremena kako bi naš imunitet ojačao, kako bi mozak nastavio normalno funkcionirati, kako bi nam se poboljšalo raspoloženje i mentalno zdravlje. 

VIDI OVO: Što svaki kršćanin treba znati o depresiji i anksioznosti?

Isus je pokazivao takvu brigu za zdravlje cijelog svog života. On je odmarao pokraj samaritanskog bunara (Ivan 4,6) i spavao u brodu čak i tijekom oluje (Marko 4,38). Jeo je s Matejom i svojim prijateljima (Matej 9,11) i sa svojim učenicima (Luka 22,14-15). Tijekom razdoblja intenzivne aktivnosti, On je svojim učenicima govorio: „Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo“ (Marko 6,31). 

Pavao se slično molio: „A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista“ (1. Solunjanima 5,23). Hoćete li njegovu molitvu učiniti svojom? 

Uvjeren sam da Bog riješi sve što dopušta. Jedan način na koji može iskoristiti ovu pandemiju je da ju iskoristi kako bi nas naveo na preobrazbu naših osobnih susreta s Njim kroz slavljenje i kroz brigu sa sebe za Njegovu slavu i naše dobro. 

Billy Graham je primijetio: „Kada je izgubljeno bogatstvo, ništa nije izgubljeno; kada je izgubljeno zdravlje, nešto je izgubljeno; kada je izgubljen karakter, sve je izgubljeno“. 

Tijekom ove financijske i zdravstvene krize, učinimo korake kako bismo ojačali naš karakter oponašanjem Sina Božjega za slavu Božju. Nadamo se da će vam ove Isusove lekcije za mentalno zdravlje biti na blagoslov.

Autor: Jim Denison; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Faithwire.com