Je li Isus stvaran u vašem životu? Ovaj tekst će vam otkriti PREDIVNU ISTINU!

Je li Isus stvaran u vašem životu? Postoje trenuci u životu kada Isusa jednostavno ne možete vidjeti.

Brige i zabrinutost, s kojima se svaki dan susrećete, kao da zasjenjuju vaš pogled na Krista. Ponekad se pitate je li On uopće prisutan. Povremeno se čak pitate je li stvaran.

Tražite ga, čekate na Njega, vapite za Njim, i molite za nešto…bilo što…samo da vam da nadu. Kada ti trenuci dođu, znajte da niste sami. Svaki kršćanin koji je ozbiljan u svojoj namjeri da slijedi Isusa, bori se s ovom realnošću; znamo da je prisutan, ali ponekad se čini kao da nije. Razmislite o ovome…

“njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo” Hebrejima 2,8

Nema sumnje, dakle, da Isus postoji, da sve drži u potpunoj kontroli, i da je sve pod Njegovom vlašću i suverenošću. To je Božje obećanje za nas. No, mi zapravo ne vidimo da sve ide u smjeru u kojem bi trebalo, pa zato dovodimo u pitanje Njegovu prisutnost i sumnjamo u Njegovu nježnu ljubav. Što trebate činiti kada Isusa ne vidite?

POGLEDAJTE NA KRIŽ.

ali Njega, za malo manjeg od anđelâ, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i části ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.” Hebrejima 2,9

Isusa možete vidjeti kada gledate na ono što je učinio za vas kada je umjesto vas umro. Isusa možete vidjeti ako dovoljno dugo i ustrajno usmjeravate svoj pogled na križ. Isusa možete vidjeti ako usmjerite svoje misli na razapinjanje i na ono što je pretrpio.

Kada ne vidite Isusa, samo se sjetite Njegovog krvavog, slomljenog tijela kako visi na drvetu na brdu izvan grada Jeruzalema. Tada ćete vidjeti Isusa onakvog kakav doista jest. Pun ljubavi. Koji je davao. Služio. Umro. Žrtvovao se. Položio svoj život umjesto vas. Kad gledate na Njegovu smrt, vidjeti ćete Njegovu slavu i Njegovu ljepotu. Pogledajte Isusa gledajući na križ.

Prestanite tražiti Isusa samo u svojim trenutnim okolnostima. Tražite ga na mjestu gdje vam je pokazao svoju ljubav, jednom i zauvijek.