New age donosi nove savjete o održavanju vitke linije, kondicije, umne i duševne ravnoteže, mentalnog zdravlja itd. Najviše se povodimo za tim kad vidimo uspješne ljude koji upražnjavaju jogu i druge oblike vježbi koji ne pripadaju našoj vjeri i našem podneblju, pa su nam zato nepoznati. Međutim, koliko su ove naizgled naivne vježbe opasne, pročitajte u daljnjem tekstu:

Stvari koje nas masovnije okružuju, a pod maskom nečeg što je sasvim obično i naizgled naivno upravo su tehnike joge i transcendentalne meditacije. Predstavljene su kao tehnike tjelovježbe i disanja, kao i tehnike dubokog odmaranja kroz meditiranje, no je li zapravo samo to u pitanju?

U svakom obliku sotonizma postoji nešto što je tjelesno, duhovno, mentalno i astralno. Ključna stvar za sotonizam je kako pridobiti čovjeka, a da se u tom procesu zainteresira za nešto više preko nečeg jednostavnog i naizgled beznačajnog. Svaka udica, koju oni koriste u tom pogledu, počinje od nečeg prostog.

Joga i transcendentalna meditacija predstavljaju ključ svega toga, jer su most između tjelesnog i duhovnog, tjelesnog i umnog, umnog i duhovnog, a na kraju vode i ka otvaranju uma ka onome što je astralno, odnosno kozmičko to jest demonsko.

Jer je đavao – knez ovoga svijeta – kosmokrator (grčki). Problem je u tome što sve ovo djeluje kao lijepo upakirana tjelesna vježba, ali od trenutka kada dođe do onog dijela gdje počinje s učenjem o pražnjenju um zbog postizanja “višeg mira”, tog trena se čovjek uvodi u tehnike meditacije i prazneći mu um otvara ga ka sotonskom astralnom svemiru.

Mnogi, koji su sudjelovali u takvim seansama i pokajali se zbog toga, opisivali su ovaj proces baš na ovaj način kao tehniku ​​koja prazni um i tako ispražnjeni um ostavlja na milost i nemilost nečem nevidljivom, ali postojanom. Sve to što je nevidljivo jeste zapravo porijeklom astralno-demonsko. To je takozvana kozmička energija na mikro i makro razini. Onaj koji meditira upija tu energiju.

Suština sotonizma jeste kontrola, odnosno svi oblici kontrole kroz projektiranje vlastitog uma na um žrtve.

Projekcija umetnuta u podsvijest počinje se graditi i crpiti snagu onoga u koga je umetnuta. Joga i transcendentalna meditacija su kao ulje dodano na vatru.

Ako graditelj ima vještinu treba mu samo alat i materijal. Tehnike meditacije dobavljaju taj materijal, tu “energiju kozmosa”, kako je još zovu. Onaj koji hoće da ukodira nešto u svijest žrtve samo treba iskoristiti tu energiju i u podsvijesti žrtve izgraditi magijski stvorenu ličnost, koja ima za cilj potisnuti onu rođenu po Promisli Boga Oca, i da je utamniči. Sotona to ne može učiniti ukoliko naiđe na vjeru, ali tu je tehnika meditacije da isprazni i um i tijelo i duh od bilo kakve vjere, osim sebe same.

Meditacijom se prima ta astralna energija koja počinje povezuje sve dijelove ljudske osobnosti da iz čovjeka potiskuje sve, gradeći nešto magijsko i umjetno što mimikriojski podsjeća na ono što je bilo ranije.

Kada se čaša isprazni i prospe voda, onda se sipa zamućena voda. Ona i dalje ima oblik čaše, ali je sadržaj drugačiji. Tako je i sa meditacijom. Ona prosipa iz čovjeka sve vrijedno i Bogom dano, a ulijeva nešto sasvim suprotno i vodi ka podčinjenosti uma, tijela i duha. To je suština projekcija i mantri ubačenih u podsvijest.

Joga i transcendentalna meditacija su mostovi ka spoznaji “sebe kao boga”.

To je cijela suština sotonizma, a prakticirana kroz naizgled naivne tehnike. Kao nuspojava te “energije”, javlja se osjećaj ugode, pročišćenja i slično. Kod onih, koji su se kajali zbog sudjelovanja u ovakvim seansama, sav osjećaj ugode se odmah pretvara u duhovne lance, nemir, mržnju i neobuzdanost, ne bi li čovjeka zadržao u njegovoj vlastitoj bespomoćnosti. U trenucima odricanja od ovoga, bude se mehanizmi, koji čovjeka pokušavaju zadržati.

Sve dok čovjek prihvaća sve ovo ti mehanizmi mu osiguravaju osjećaj ugode i lagodnosti. Međutim, programiranje uma ide tako da se magijski stvorena ličnost, koja je parazit na čovjeku, bori za opstanak i otuda osjećaj opterećenja i nelagode, kod onih koji su se kajali zbog svojih djela. Mnogi su proživljavali čudne osjećaje iznenadnih mirisa ili okusa, kao prilikom stanja neke nadrogiranosti.

Jako bitna stvar je ne nasjedati na ovakve trikove i ne prepuštati svoj um, tijelo i duh u ruke bilo kakve meditacije ili bilo kakvog oblika meditacije. Transcendentalnu meditaciju progurao je Maharishi Mahesh Jogi, a uspješno se ubacila i u sport i mnogo druge svakodnevne stvari.

Ne očekujte da netko drugi riješi vaše problemi ili da vam ih meditacija riješi. Samo istinsko obraćenje raspetom, uskrslom i živom Gospodinu Isusu Kristu može imati jedini pravi utjecaj na svakog čovjeka.