Kad god nam Gospodin kaže da nešto učinimo, daje nam i za to potrebnu snagu

Sve njegove zapovijedi uključuju i osposobljenost koju nam on daruje.

Uvijek moramo imati na umu da kad god nam Gospodin kaže da nešto učinimo, daje nam i za to potrebnu snagu. Sve njegove zapovijedi uključuju i osposobljenost koju nam on daruje, čak i onda kad to ulazi u sferu nemogućega.

Jitro je rekao Mojsiju: “I ako tako učiniš i Bog ti tako zapovjedi, moći ćeš izdržati” (Izlazak 18,23). “Temeljna misao je da Bog preuzima punu odgovornost da omogući svome čovjeku da ispuni svaki zadatak kojeg mu je on namijenio” (J. O. Sanders).

U svojoj službi Gospodin Isus je susreo barem dva paralizirana čovjeka (Matej 9,6 i Ivan 5,9). U oba slučaja rekao im je da ustanu i uzmu svoju nosiljku. Kad su pokazali htijenje da poslušaju, snaga se izlila u njihove bespomoćne udove.

Petar je osjetio da ako ga Gospodin Isus zove k sebi po vodi, onda on može hodati po vodi. Čim je Isus rekao: “Dođi”, Petar je izišao iz lađe i hodao po vodi.

Malo je vjerojatno da bi čovjek osušene ruke mogao svoju ruku ispružiti, ali kad mu je Gospodin rekao da to učini, on je tako postupio i ruka je ozdravila.

Nemoguće je s nekoliko kruhova i riba nahraniti 5000 ljudi. Ali kad je Isus rekao učenicima: “Dajte im vi jesti”, nemogućnost je iščezla.

Lazar je ležao u grobu četiri dana kad je Isus povikao: “Lazare, izađi!” Zapovijed je bila popraćena potrebnom snagom. Lazar je izašao.

Ovu istinu trebamo primjenjivati. Kad nas Bog vodi, nikad ne smijemo izaći s prigovorom da nešto ne možemo. Ako nam on kaže da nešto učinimo, opskrbit će nas potrebnom snagom. Rečeno je dobro: “Volja Božja nikad te neće vodit tamo gdje te milost Božja ne bi mogla potkrijepiti.”

Podjednako je točno da kad Bog nešto naručuje, on plaća za ono što je naručio. Ako smo sigurni u njegovo vodstvo, ne moramo brinuti za novac. On će se pobrinuti.

Bog koji je razdvojio Crveno more i rijeku Jordan da bi njegov narod prešao na drugu stranu isti je i danas. Još uvijek uklanja nemogućnosti kad je njegov narod poslušan njegovoj volji. Još uvijek pribavlja svu potrebnu milost da izvršimo sve ono što on zapovijeda. On još uvijek izvodi u nama i htijenje i djelovanje kako je njemu ugodno.

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com