Postoji rješenje: Evo kako otjerati strah i zabrinutost

Kako otjerati strah i zabrinutost koji se pojavljuju u našem životu? Bog nam može pomoći da ih se riješimo. 

Ljude često obuzme strah kada razmišljaju o budućnosti. Budući da Bog sve drži u svojim rukama, On ne želi da budemo zabrinuti, nego da je vjerujemo u Njegov plan za naš život.

Brigom pokazujemo svoj strah od budućih događaja. Bojimo se posljedica budućih događaja: Koja ću pitanja dobiti na ispitu? Kako ću proći kod zubara? Hoće li naš grad pogoditi olujno nevrijeme?

Zabrinutost se pojavila u Edenskom vrtu nakon što su Adam i Eva sagriješili. Sakrili su se od Boga, jer su se bojali posljedica svoga odabira; jeli su plod sa stabla koji im je Bog zabranio (Postanak 3, 10). “Bojao sam se”, rekao je Adam.

Kad znamo da je Bog dobar Bog – da nikakvo zlo ne može biti u Njemu – pomaže nam da otjeramo strah. Kada možemo reći zajedno s Davidom: “Gospod je dobrostiv i pravedan” (Psalam 25, 8), pronašli smo sigurnost. Kada se brinemo o budućnosti, možemo slijediti primjer psalmiste: “Kušajte i vidite kako je dobar Gospod!” (Psalam 34, 9).

VIDI OVO: Molitva protiv straha i napada panike

Prihvaćanjem Božje ljubavi možemo otjerati strah!

Ako se trebamo ičega bojati, Biblija nam kaže da se trebamo bojati Boga (Ponovljeni zakon 10, 12.20; 13, 4). Pa ipak, da bismo se bojali Boga trebamo ga voljeti, prihvatiti i osjećati se sigurnima u Njegovoj predivnoj ljubavi za nas.

Koliko je bolje bojati se Stvoritelja nego nečeg što je on stvorio. Koliko je bolje bojati se Onoga koji vas je volio toliko da je dao svog Sin, negoli se bojati bezimenih, bezličnih, nemoćnih bojazni budućnosti.

David je iskusio Božju dobrotu i ljubav. Zbog toga nam je mogao reći da mu je bilo i dolinom smrti proći, zla se neće bojati (Psalam 23, 4). U 31. psalmu pisao je o teškom životnom iskustvu – prijatelji su ga napustili (r. 11-12), neprijatelji napadali (r. 13, 15). Pa ipak je mogao reći: “Ali ja se uzdam u Tebe, Gospode!” “U Tvojim je rukama moje vrijeme.”

Kada smo uplašeni, onda možemo nešto i poduzeti. Biblija nam govori da se ne bojimo. Trebali bismo, prihvaćajući dobrotu i ljubav Božju, učiniti isto što i David. Možemo reći: “Zato neka nas ne hvata strah” (Psalam 46, 3).

Autor: Dave Enger