kako prepoznati i pobijediti grijeh
Foto: redletterchristians.org

Svi koji zazivaju Kristovo ime moraju se odvojiti od bezakonja. Svjesno griješiti i istovremeno priznavati spasenje u Kristu, znači riskirati potpuno otuđenje od Boga (Heb 10,26-31; 12,25).

Zapovijed je neodgodiva: ”U savezu sa svima težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina.”

Grijeh trebamo prezreti i odbaciti od sebe

Sve što prepoznamo kao grijeh trebamo prezreti i potpuno odbaciti od sebe. No tu imamo poteškoću. Rečeno nam je kako je grijeh varljiv. Lako je podleći toj prijevari tako da se grijeh više i ne prepoznaje kao takav.

Poznajem ljude koji su bili toliko zavarani svojom samopravednošću da je za njih laž postala prihvatljivija od istine, preljub čist, varaje oslobođeno odgovornosti, klevetanje časno, a sam je Bog učinjen krivcem njihovih bezakonja. Oni pravednost pretvaraju u grijeh, a grijeh u pravednost.

Možda misliš kako je ovo pretjerano? No apostol daje snažno upozorenje baš protiv te opasnosti: ”Naprotiv, opimnjite se međusobno svaki dan sve dotle dok traje ovo ‘danas’, da koji od vas ne otvrdne zavodljivošću grijeha! Mi smo uistinu postali i jesmo sudionci Kristovi, samo ako smo nadu koju smo od početka imali čvrsto sačuvamo do svršetka” (Heb 3,13-14).

Ako se ne želiš nesvjesno zaplesti u grijeh, pravilo je jednostavno: prioni uz Sveto pismo. Ne dopuštaj da tobom vladaju osjećaji, niti bilo koji glas ili nagon koji je protivan Svetom pismu. Mudro i odgovorno tumačena Biblija je jedini pouzdani vodić ka pravednosti: ”Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi” (2 Tim 3,16-17).

Neka Sveto pismo upravlja tobom

Duboko u sebi odluči se na to da jedino Sveto pismo upravlja tobom; da će jedini autoritet nad tvojim životom biti Božja riječ; da ćeš se obazirati samo na one glasove koji govore u skladu s Biblijom.


Svima je poznato kako je tu odluku lakše donijeti nego provoditi, jer ima mnogo učitelja koji pokušavaju Božjim ljudima tumačiti Sveto pismo – neki istinito a neki pogrešno. Svatko od nas također može čitati Bibliju pomoću iskrivljene perspektive, predrasuda i samovolje, izvlačeći na tak način ideje sa svetih stranica koje su joj tuđe.

Izbjegavanje zabluda od strane krivih učitelja, samozavaravanja, ili nezrelog shvaćanja konačo ovisi o rastu mudrosti koju donosi iskustvo. No čvrsta obveza prihvaćanja Svetog pisma za svog jedinog savjetnika najbolji je početak prema postizanju te mudrosti.

Autor: Ken Chant; prema poglavlju iz knjige ”Kršćanski život”