kvantni fizičari dokaz postojanje Boga
Foto: Pixabay

Kvantni fizičari vjeruju da su pronašli barem djelomičan znanstveni dokaz o Bogu, nakon otkrića kvantnog prolaza u odvojeni, tanki i paralelni svemir, javlja Christian Today.

Dr. Gerald Schroeder, izučavatelj Tore sa diplomom iz fizike, a koji predaje na MIT-u, rekao je za Breaking Israel News da vjeruje da ovo otkriće ukazuje na „prirodni aspekt Boga“, kako se opisuje i u Knjizi Postanka.

„Kvantna fizika je otkrila da možemo stvoriti svemir iz ničega, pod uvjetom da imamo sile iz prirode“, objasnio je i ukazao kako ovo otkriće podupire i biblijsko stvaranje.

„Zakoni prirode nisu fizički, oni djeluju na fizičko. Oni su stariji od svemira samog“, dodao je Schroeder.

„To je biblijska definicija Boga“, naglasio je. „Znanost je otkrila Elohima, prirodni aspekt Boga koji je opisan u Genezi. Ključna stvar koju moramo dodati je to da je ono što je stvorilo svemir i dalje aktivno u svemiru.“

Znanstvenici u Centru za teoretsku fiziku svemira, koji je dio instituta za Osnovne znanosti (Basic Science), u gradu Daejeon, u Južnoj Koreji, ranije su objavili svoje navodno otkriće prolaza koji vodi u taman i paralelan, iako ne asimetričan svemir.

Otkrili su prolaz kroz novootkrivenu subatomsku česticu koja je nazvana teški kvark. Znanstvenici vjeruju da teški kvarkovi imaju „tamni napon“ koji im omogućuje da djeluju kao most ili prolaz između tamnog svemira i našeg vlastitog, vidljivog svemira.

Kvantni fizičari teoretiziraju da su se u ranim danima svemira vidljive čestice formirale uz skrivene, ili tamne čestice, koje su pak izvan dosega znanstvenog promatranja.

Iako se one ne mogu promatrati, učinci tih tamnih čestica na naš svemir ogromni su. To je zato što znanstvenici misle da je oko 68% svemira tamna energija, a da tamna tvar tvori oko 27% svemira.

Ono što ljudski instrumenti mogu promatrati sačinjava manje od 5% svemira, rekli su.

Schroeder kaže da nalazi dokazuju da su ljudska osjetila jednostavno u nemogućnosti vidjeti i otkriti sve u svemiru. To znači da neke aspekte života jednostavno ne poznajemo, pa tako i božanske.

„Tamna tvar je dokaz da postoje dimenzije s kojima djelujemo, a koje ne možemo osjetiti. Te sile, koje su tamne za znanost, dio su stvarajućeg svemira. To je dovelo znanost do djelomične definicije Boga“, rekao je Schroeder.