Svi su tvrdili da će ovo dijete umrijeti čim se rodi.

Kako bi se pozdravila s malim dječakom, majka ga je uzela u naručje u želji da ga pridrži te zanjiše prije nego li ju napusti.

Ono što se nakon toga dogodilo nije medicinsko, već Božje čudo.