Molitva koju trebate moliti od početka do kraja života

Ovo je molitva koju trebate moliti od početka do kraja svog života:

Stari je mudrac propovijedao o sebi: “Kad sam bio mlad, bio sam revolucionar. Boga sam molio: ‘Gospodine, daj mi moć da promijenim svijet.’

Kad sam došao u srednje godine i shvatio da mi je prošlo pola života i da nisam promijenio niti jednu dušu, počeo sam moliti: ‘Gospodine, daj mi milost da promijenim one koje susrećem, obitelj i prijatelje, i bit ću zadovoljan.’

Danas, kad sam star i moji su dani odbrojeni, spoznao sam da sam bio u krivu. Moja jedina molitva sada glasi: ‘Gospodine, daj mi milost da promijenim samoga sebe!’

VIDI OVO: Kratke kršćanske molitve za svaki dan: Od jutra do večeri

Da sam tako molio od samoga početka, ne bih uzalud potrošio svoj život.”

Gospodine, probudi svoju Crkvu i počni od mene.

Gospodine, daj da posvuda na zemlji zavlada mir i počni od mene.

Gospodine, daj svoju ljubav i istinu svim ljudima i počni od mene. (molitva kineskog kršćanina)

NAJNOVIJE!