Može li se osoba roditi s pogrešnim spolom?

Mnogi su zbunjeni po pitanju seksualnosti i pitaju se može li se osoba roditi s pogrešnim spolom.

Kao nikad prije, danas se postavljaju pitanja poput: “Kojeg ste spola?” Nekima je na to teško odgovoriti. Neki tvrde da su rođeni kao pogrešan spol ili barem u pogrešnom tijelu. Ima muškaraca koji vjeruju da su zapravo žena, da im je duša “zaglavljena” u muškom tijelu. Takve tvrdnje dobivaju potporu onih koji zagovaraju “rodno neutralno” društvo. I, što je najžalosnije, takvi aktivno odbacuju Božji dizajn u stvaranju.

Može li se osoba roditi s pogrešnim spolom?

Prema članku portala Healthline, navodno postoje 64 izraza koji opisuju rodni identitet i izražavanje. Stoga, muški i ženski nisu jedini oblici rodnog identiteta.

Prema sustavima vrijednosti ovoga svijeta, vaš spol i ljudska spolnost više se ne temelje na vašoj fizičkoj anatomiji i reproduktivnom sustavu. Umjesto toga, svijet indoktrinira ljude da vjeruju da je vaš spol kakav god želite da bude.

Međutim, što Biblija kaže o rodnom identitetu? Koliko spolova postoji prema Bibliji? Stvara li Bog ljude koji će se roditi s pogrešnim spolom?

Od početka stvaranja postojala su samo dva spola: muški i ženski.
Muškarca i ženu stvorio je sam Bog, a ne čovjek. Stoga, čovjek nema pravo birati spol. Umjesto toga, spol nam Bog daje kroz način na koji nas je stvorio.

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. (Postanak 1, 27)

U Marku 10, 6 Isus se bavi pitanjem koliko spolova postoji. Isus spominje da je od početka stvaranja Bog stvorio samo dva spola – muški i ženski.

U početku stvorenja stvorio je Bog čovjeka kao muža i ženu. (Marko 10, 6)

Sva suvremena nagađanja o više spolova su nebiblijska. Pojedinac može tvrditi da je transrodan ili “rodno fluidan”, ali to ne poništava Božji dizajn i svrhu u stvaranju njega ili nje.

Zbunjenost spolom plod je palog svijeta

Zavaravanje i zabuna oko rodnih pojmova i rodnih identiteta neporecivi su plodovi života u grešnom i palom svijetu. Sve su učestalije kontroverzne teme ljudske spolnosti i rodnog identiteta, jer čovječanstvo i dalje odbacuje Božju istinu koja se nalazi u Njegovoj Riječi.

Ponovljeni zakon 22, 5 kaže: “Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.”

Koncept da osoba može vjerovati da je rođena s pogrešnim spolom ukorijenjen je u činjenici da smo svi rođeni s grijehom, a naša grešna narav neizbježno dovodi do zabune među spolovima kojoj svjedočimo u današnjem svijetu. Naša nas grešna narav vodi do pobune protiv Boga i činjenja gnusnih grijeha.

Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja. I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje. (Rimljanima 1, 26-28)

Svijet nije prihvatio samo sve vrste grešnog života, već svijet indoktrinira svoje stanovnike da prihvate i toleriraju grešne ideje i lažna učenja. Svjedoci smo da industrija zabave indoktrinira djecu i mlade u homoseksualnost i transrodnost, a to stvara zbrku i obmanu gdje ljudi pretpostavljaju da su rođeni s pogrešnim spolom.

Da bismo izbjegli takvu prijevaru, moramo svoja uvjerenja uskladiti s Božjom Riječju; prava istina nalazi se u Bibliji i moramo odbaciti sve vrste grijeha koje promiču sustavi ovoga svijeta.

Zbunjenost spolom plod je palog svijeta
Foto: Pexels

Svatko od nas suočava se s različitim borbama

Ipak, Krist nas postavlja na put pobjede. U Hebrejima 12, 1–2 stoji: “Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.” Križ je ključan.

Neki se mogu boriti protiv homoseksualnog iskušenja, pohlepe, ponosa, bijesa ili bilo kojeg drugog grijeha. Bez obzira na bitku s grijehom i đavolske laži, pitanje na koje moramo odgovoriti je: “Jesu li Krist i Njegovo otkupiteljsko djelo dovoljni za naše bitke?” Isus je dovoljan za sve naše bitke. On je pobjednik nad grijehom i zlom.

Kao djeca Božja, trebali bismo biti zadovoljni u ovom životu (Filipljanima 4, 11 ; 2. Korinćanima 12,10). Shvaćamo da svi imamo ograničenja: fizička, mentalna, emocionalna i duhovna. Ali kroz Krista ta ograničenja neće utjecati na plan koji Bog ima za nas da Ga častimo i služimo Mu.

“Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo.” (Luka 12, 32)

Ako osoba osjeća da je rođena kao pogrešan spol, odgovor nije promjene spola, hormonska terapija, operacija, presvlačenje itd. To su jednostavno svjetovni načini pristajanja na đavolske laži. Bog ne griješi. Onaj koji osjeća da je rođen u pogrešnom tijelu treba, prije svega, upoznati Krista i iskusiti Kristovu preobražavajuću snagu.

Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. (2. Petrova 1, 4).

PROČITAJTE JOŠ: