Muslimanski prevoditelj se obratio na kršćanstvo nakon što je s engleskog jezika prevodio propovijed kršćanskog propovjednika.

„Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju“ (Marko 16,15). 

Evanđelje se propovijeda nevjernicima i to u udaljenim dijelovima zemlje kako bi se i oni okrenuli Isusu Kristu. Jedna misija koja aktivno uključuje u propovijedanje Riječi Božje u afričkim zemljama zove se Christ for all Nations (CfaN). 

Propovjednik je propovijedao na ulicama Tanzanije i trebao je prevoditelja

Nedavno je propovjednik za CfaN odlučio propovijedati Riječ na ulicama Tanzanije te se našao s prevoditelj za engleski koji nije bio kršćanin no ponudio mu je prevođenje kako bi propovjednik mogao komunicirati s lokalnim stanovništvom. 

Propovjednik je bio u završnom krugu treninga u CfaN-u te je u sklopu toga propovijedao po ulicama Tanzanije zbog čega je došlo do obraćenja mnogih. 

Jon Farino, jedan od evangalizatora, opisao je kako mu je nevjernik pomogao propovijedati evanđelje te je tako i prihvatio Isusa. Jon je napisao: „Danas je bio dan za spasenja i čuda. Prije tri dana smo propovijedali na tržnici u Tengeru. Mladi muškarac Hamzal mi je prišao i počeo me ispitivati o Isusu. Podijelio sam evanđelje i objasnio mu da je Isus Sin Božji. No, trebao sam prevoditelja, a on je tako dobro pričao engleski da sam ga pitao da mi dođe pomoći kada kasnije budem propovijedao. 

On je pristao te mi je taj dan pomagao propovijedati stotinama ljudi. Zamolio sam ga za pomoć i drugi dan. I ponovno je prevodio za mene, on, nevjernik, mi je pomagao da ljude privedem Kristu“. 

Bog je učinio mnoga čudesa

Treći su dan sreli čovjeka koji je bio potpuno slijep na jedno oko zbog okršaja, no Jon mu je rekao: „Danas će Isus otvoriti tvoje oko i ti ćeš vidjeti“.

Molio se je za njegovo oko te je rekao: „Molio sam se i dok sam rukom pokrivao njegovo zdravo oko, on je počeo vidjeti obrise. Ponovno sam se počeo moliti te je on rekao da mu se polako vraća vid. Nastavio sam se moliti te je on ugledao svijetlo sunca. Bilo je to pravo čudo, slava Isusu“. 

Nakon tog čuda, Hamzal, koji je bio musliman, je rekao Jonu: „Sada, kada vidim ovo čudo, sam spreman primiti Isusa.“. I dok se Jon molio za njega, Hamzal je počeo plakati. Tada je rekao: „Propovijedao sam da se ljudi okrenu Allahu, no sada želim propovijedati da se ljudi okrenu Isusu. Danas je najbolji dan u mom životu“. 

Jon je tada dao Hamzalu da se moli za muškarca koji se nije mogao sagnuti punih 10 godina i koji je bio u velikim bolovima.

Hamzal je stavio ruke na njega i nakon što je tri puta rekao: „U Ime Isusovo“, taj je muškarac bio izliječen. Jon je znao da će Hamzal nastaviti propovijedati na toj tržnici čak i nakon što Jon ode. 

Hamzal mu je rekao: „Želim ovo činiti ostatak svog života“. 

Nakon što je pročitao priču u Djelima 9 gdje je Savao postao Pavao rekao je: „Ovo sam ja“.