Nada za najgore grešnike

Postoji nada za sve grešnike, jer Bog nas sve ljubi i ne želi da uzalud potratimo ovaj život i izgubimo vječnost s Njim.

Možda si kažeš: “Ne poznaješ moj život. Učinio sam previše loših stvari da bi moglo biti oprošteno. Ja sam najgori grešnik i ne zaslužujem biti spašen.”

Ali, istina je da smo po dolasku na ovaj svijet svi grešnici. Od čovjekovog pada u grijeh, svi ljudi potrebuju Božju milost i oprost.

“Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja.” (Rimljanima 3, 23)

Iz ljubavi prema grešnicima Bog je “dao svog jedinorođenog Sina” (Ivan 3, 16). Tako čitamo da “Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike” (1. Timoteju 1, 15).

Postoji nada za najgore grešnike

Manaše, kralj Jude, bio je vrlo zao kralj. U 2. Kraljevima 21, Biblija nam kaže da je Manaše “činio što je zlo u očima Gospodnjim: podigao je žrtvenik Baalu, načinio ašere kako bijaše učinio izraelski kralj Ahab; i stao se klanjati svoj vojsci nebeskoj i služiti joj” (stihovi 2-3).

I sinove je svoje proveo kroz oganj. Vračao je, gatao, stvorio bajače i opsjenare, učinio je premnogo zla u očima Jahve i razjarivao ga. (2. Kraljevima 21, 6)

Ponašao se gore od svih Amorejaca koji su bili prije njega i zaveo je Judejce svojim idolima (stih 11). Osim toga, Biblija nam kaže da je Manaše “mnogo nedužne krvi prolio, tako da se njome napunio Jeruzalem od jednoga kraja do drugoga” (stih 16).

Ali, Bog je u svojoj milosti poslao asirskog kralja u rat s Judom. Asirci su pobijedili u ratu, uzeli kralja Manašea kao zarobljenika i odveli ga u okovima u Babilon. U svojoj teškoj situaciji, Manaše je preispitao svoje loše postupke i pokajao se svim srcem.

Kada se našao u nevolji, počeo se moliti za milost Jahvi, svome Bogu, ponizivši se veoma pred Bogom otaca. Molio se i Bog mu se smilovao te usliša njegovu prošnju i vrati ga u Jeruzalem u kraljevstvo. Manaše tada spozna da je Jahve Bog. (2. Ljetopisa 33, 12-13)

Kada ga je Bog vratio u kraljevstvo, Manaše je dokazao svoje iskreno pokajanje i izvršio velike reforme: “Uklonio je iz Jahvina Doma tuđinske bogove, onaj idolski lik i sve žrtvenike što ih bijaše posagradio na gori Jahvina Doma i u Jeruzalemu i sve ih baci izvan grada. Zatim opet podiže Jahvin žrtvenik i žrtvova na njemu žrtve pričesnice i zahvalnice. Zapovjedi i Judejcima da služe Jahvi, Bogu Izraelovu” (2. Ljetopisa 33, 15-16).

Zašto Bog još uvijek voli grešnike?
Foto: Pexels

Zašto Bog još uvijek voli grešnike?

Voli nas jer je takav. Bog je ljubav i ne mijenja se. Budući da nas voli, napravio je plan da buntovni ljudski rod ponovno vrati sebi.

Ironično je da su upravo najvećim grijehom čovječanstva – razapinjanjem Spasitelja – spasenje i oprost postali mogući. Međutim, nisu patnje, koje su Isusu nanijeli ljudi, donijele spasenje. Dok je tama prekrila scenu, “Jahve je svalio na njega
bezakonje nas sviju” (Izaija 53, 6). Tri sata kasnije, Isus je umro. Tri dana kasnije, On je uskrsnuo.

Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini umjesto nas grijehom, da mi u Njemu postanemo pravednošću Božjom. (2. Korinćanima 5, 21)

On je žrtva pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. (1. Ivanova 2, 2)

Ovo je dobra vijest: zbog Kristove smrti i uskrsnuća, životi bezbrojnih grešnika su se promijenili jer su se pouzdali u Njega. Spoznali su radost zbog oproštenih grijeha, mir s Bogom i znaju da će doći u nebo.

A ti? Jesi li spašen?

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!