Dopustite mi iznijeti tvrdnju da jedino kad znate volju Gospodnju možete uistinu biti uspješni u svojoj službi.

Bog je imao plan za Jonu. Njegov poziv je bio za Ninivu. Ni najmanje ne sumnjam da je i Taršiš trebao evanđelistu. Ali je Bog za Jonu isplanirao Ninivu i za Ninivu Jonu.

Kad je Jona odbio djelovati prema savršenom božanskom planu, poznato vam je u kakvom se problemu našao. Ne mislim da se Jona vratio u otvoren grijeh, ali je odbio uskladiti se s božanskim planom.

Nakon trodnevne epizode u trbuhu ribe, Bog mu je rekao da je Prva crkva Ninive još uvijek otvorena te ga obavijestio da treba prihvatiti pastirstvo. Ovaj put Jona je otišao.

Vidite, prijatelji moji, Bog je imao plan za Jonu.

Mnogi ljudi u ovom životu žive kao da je kršćansko iskustvo čovječji plan koji obavlja Bog. Oni vuku pred konjem. A to je u stvari Božji plan obavljan kroz čovjeka.

Poznavao sam ljude koji su čak pokušavali iskoristiti božansku silu da bi promicali svoje vlastite planove. Poznavao sam ljude koji su čak pokušavali prakticirati duhovne darove da bi promicali svoje vlastite naume. To znači kaos, raskol, nesloga, borba.

Ne radite vi kroz Boga, već Bog radi kroz vas. A. B. Simpson dao je čitavu filozofiju tog dijela evanđelja kad je napisao: “Jednom sam ja pokušavao koristiti njega, a sada on koristi mene.” Neka je slava Isusu! Kad shvatimo ovo veliko otkriće, načinili smo ogroman korak naprijed.

Autor: Charles S. Price; Izvor: Put života

Reci što misliš