Budući da imamo Boga u koga se možemo pouzdati, oslanjajmo se na Njega cijelim bićem. Odlučno istjerajmo svaku nevjeru i nastojmo se osloboditi svake sumnje i straha koji toliko remete naš mir. Nema razloga za strah tamo gdje je Bog temelj pouzdanja.

Roditelji se sigurno žaloste ako im dijete ne vjeruje. Kako li je tek onda neplemenito i neljubazno naše ponašanje ako se samo malo uzdamo u svog nebeskog Oca koji nas nikada nije i neće ostaviti!

Bilo bi dobro da Božje dijete odbaci svaku sumnju, ali bojim se da je »stara nevjera « i danas takva kao u doba kada je psalmist pitao: »Zar je u gnjevu Bog zaboravio na milosrđe?« David je samo jednom imao priliku osjetiti snagu Golijatovog mača pa je smjelo tvrdio: »Takvog mača nema nigdje na svijetu«.

VIDI OVO: Uzdaj se u Boga! 10 obećanja zbog kojih možeš imati nadu

Jednom ga je upotrijebio samo, u času svoje mladenačke pobjede, ali je bilo dovoljno kako bi vidio da je napravljen od vrhunskog metala. Zato ga je kasnije uvijek hvalio.

Poslužimo se tom analogijom jer upravo tako i mi trebamo hvaliti Boga. Nitko nije sličan Njemu ni na nebu ni na zemlji: »S kim ću se dakle usporediti da bih mu ličio, veli Sveti«. »Nema stijene kao Stijene Jakovljeve«, ovako govore i naši neprijatelji.

Ima li još sumnje u našim srcima otklonimo je kao što je Ilija uklonio Baalove proroke kraj potoka. Nađimo taj potok gdje ćemo ubiti naše sumnje u izvoru koji izvire iz Kristovih rana. Bili smo u mnogim nevoljama ali uvijek smo našli u svom Bogu sve što smo tražili.

Neka nas to ohrabri da se uvijek uzdamo u Gospoda, sigurni da će Njegova vječna snaga biti kao što je bila i do sada, naša pomoć i uzdanica.

Autor: Charles Spurgeon