Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu!
Foto: Unsplash

Bit prave poruke milosti nije liberalno evanđelje, nego evanđelje koje uči svetost!

“Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živio umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu, sjaja velikog Boga, našega spasitelja, Isusa Krista” (Tit 2,11-13).

Prema Pavlu, mi ne hodamo u milosti dok ne prekinemo sa pokvarenošću svijeta. Ako silom Duha Svetog ne nastojimo voditi pobožan i pravedan život, čekajući dolazak Gospodnji svakoga budnog trenutka, onda ne poznajemo milost Božju.

VIDI OVO: 10 laži o Bogu koje nam svijet govori

Previše kršćana želi oproštenje, ali to je sve. Oni ne žele biti izbavljeni od ovoga sadašnjeg svijeta jer ga vole. Čvrsto se drže njegova grijeha i ne žele odustati od zadovoljstava ovoga svijeta. I tako prianjaju uz nauku koja kaže: “Mogu živjeti kako mi se svidi – sve dok kažem da vjerujem.” Žalosno, ali ti kršćani ne žele slušati o poslušnosti, pokajanju ili odricanju od samoga sebe. Oni u ovom svijetu radije žive bez ikakva ograničenja.

Pavao piše: “Nemojte se prilagođivati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno” (Rim 12,2). Moramo se potpuno odbiti od ovoga svijeta i suobličavati se Kristu samom!

VIDI OVO: Ako volimo stvari ovoga svijeta, ne možemo biti Božji


Isus nas sa svrhom opravdava po vjeri – da nas ohrabri i osnaži kako bismo se oduprli đavlu i nadvladali svijet u snazi Božjeg Duha. Da, Isus je umro za nas tako da možemo imati vječni život, ali je umro i da bismo mogli uživati u izbavljenju od ovoga sadašnjeg pokvarenog svijeta.

“[Isus Krist] je sam sebe predao za naše grijehe da nas izbavi od sadašnjega pokvarenog svijeta, u skladu s voljom Boga, Oca našega” (Gal 1,4).

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org