Novosti

Pročitajte i doznajte najnovije, najbitnije i najaktualnije objave na temu ”novosti” iz Hrvatske i svijeta. Uvijek budite u toku!

YouTube kanal dostupan je milijunima ljudi i nije rijetkost da taj kanal iz nekih razloga cenzurira određene videouratke koji se smatraju “uznemirujućima”.
Dijete staro svega tri dana pronašao je čovjek koji je začuo plač kada je išao na posao.
Tada mu je Bog progovorio - rekao mu je da je neslavno propao kao ljudska duša i da će mu biti zabranjen pristup vratima Raja ako odluči umrijeti.
Skupina žena ’svećenika’ lobira za to da se u Anglikanskoj crkvi Bog na bogoslužjima oslovljava ženskom zamjenicom „Ona“.
Što se to događa u odnosu Vatikana i Međugorja?
Oni ne samo da novac ‘zarađuju’ varajući druge, nego i bacaju loše svjetlo na sve one koji zaista jedva preživljavaju i kojima je potreban svaki novčić.
To nije bezazlena igra, već okultna praksa!
Bijela kuća potiho, bez znanja javnosti, priprema mjere kojima će sve dobrotvorne organizacije prisiliti da zapošljavaju LGBT osobe ukoliko žele imati pristup financiranju iz državnog proračuna.
Imala je zastoj srca i i oživljavali su je čak 45 minuta. Aparati su je držali na životu. Liječnici su razmišljali čak i o tome da joj presade srce.
"Ta vjerska zajednica propovijeda ljubav i prihvaćanje, ali istina je da ljubav i prihvaćanje postoje samo dok su članovi poslušni i ništa ne dovode u pitanje."

NAJNOVIJE