Koje su osobine onih koji slijede Isusa?

Slijede Isusa

Kada je Isus birao svoje učenike On je izabrao njih, a ne oni njega „Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.“ (Ivan 15, 16) I to je glavni razlog zašto nas svijet mrzi, no „Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.“ (Ivan 15, 19)

Mnogi se deklariraju kao kršćani, ali koliko njih bi Ga slijedilo i provodilo Njegovu volju? Isus je rekao: „Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.“ (Ivan 12, 26) Činjenica je da nitko od nas Boga ne traži sam (Rimljanima 3, 11) zato što kosti mrtvaca ne mogu ništa učiniti (Efežanima 2, 1-5), pa je Bog taj koji traži nas (Ivanovo 6, 44).

Unatoč tome neki rade izlike kao kada je Isus rekao jednom muškarcu: „Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.«“ (Luka 9, 59) a Isus će mu: „Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje.“ (Luka 9, 62) Muškarac je vjerojatno čekao da mu otac umre i da ovaj dobije nasljedstvo, i taj se čovjek nije htio odreći svoga blaga, stoga taj muškarac nije vrijedan biti Isusovim učenikom. Pravi Isusov učenik slijedi svoga učitelja bez obzira na sve.

Trpe radi Isusa

Apostol Pavao je toliko jako želio poznavati Isusa da je bio voljan iskusiti Njegovu patnju, jer Krista ne poznajte dok ne upoznate Njegovu patnju. Naša patanja, naravno, ne može biti velika kao Isusova (Izaija 53). Pavao želi da: „I u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj.“ (Filipljanima 4, 9) ali zbog toga: „Da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim.“ (Filipljanima 3, 10) Učenik nije iznad učitelja (Matej 10, 24) i stoga „djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.“ (Rimljanima 8, 17) Pavao piše da ako smo Božja djeca i nasljednici „s njime zajedno trpimo“.

Patnja nas ne čini Božjom djecom, nego Božja djeca pate kao i Sin Božji. Ali dobra je vijest kako je naša patnja njemu na slavu. Ako želite bolje upoznati Krista, naučite patiti kao i on. On je patio zato što je govorio istinu, zato što je prokazao licemjerne Židove i zato što se poistovjetio s Bogom (koji jest). Mnogi kažu kako žele bolje upoznati Krista, ali nisu spremni trpjeti za njegovo ime. No pravo pitanje nije koliko poznajete Krista, nego koliko Krist poznaje vas (Matej 7, 21-23).

Služe Isusu

Isus nas nije spasio tako što je sjedio, nego nas je pozivao da odemo u svijet i širimo evanđelje, da sve narode učinimo Njegovim učenicima (Matej 28, 18-20), ali i da činimo dobra djela u Njegovo ime (Efežanima 2, 10). Isus postavlja sebe u one kojima služimo: „Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.“ (Matej 25, 35-36) Ali pravednici, ili oni spašeni će reći: „Tada će mu pravednici odgovoriti: ‘Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’“ (Matej 25, 37-40)

Kada služimo drugima u Kristovo ime, tada služimo i samom Kristu, a to je ono što sljedbenici Krista i trebaju raditi. Oni rade ono što je Isus radio. Oni vole jedni druge kako bi drugi znali da su Isusovi učenici (Ivan 13, 34-35). To je puno više od izreke „ja sam kršćanin“. Svatko može reći kako vjeruje u Boga, i čini se kako mnogi to i rade, ali raditi ono što je Krist radio pravi je pečat kršćanina.

Oponašaju Isusa

Volim koristiti analogiju Mjeseca i Sunca s našom vezom s Isusom Kristom. Mjesec sam po sebi nema ljepotu. Bez sunca koje bi na njega sijalo, Mjesec je mračan i mrtav, bez života. Samo kada sunce na njega zasja Mjesec postaje predivan. Na isti je način vjernik samo preslika Isusa Krista, a ne izvor ičeg dobrog. Samo po Božjem Duhu možemo činiti dobro za Boga i sva slava stoga mora ići Bogu. Moramo biti oponašatelji Krista i Isus je uvijek Bogu davao slavu.

Isus nam kaže kako trebamo voljeti svoje neprijatelje, trebamo činiti dobro onima koji nam čine zlo, i trebamo blagoslivljati one koji nas psuju: „Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju.“ (Luka 6, 27-28) i to sve: „Da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. “ (Matej 5, 45)

Ako ovo činite nećete postati djeca Božja, nego će djeca Božja raditi ove stvari. To ne treba činiti kako bismo postali djeca Božja, nego će Božja djeca to činiti da zadovolje Oca, a Oca zadovoljava štovanje Isusa Krista. Međutim, kao što činiti drugima znati činiti Kristu (Matej 25, 40), tako je ništa ne činiti propust prema Bogu (Matej 25, 41-46).

Zaključak

Ako želite poznavati Krista, morate biti voljni trpjeti kao Krist. Ako se u životu osobe ništa ne promjeni, tada bi se trebali preispitati jesu li zaista Kristovi sljedbenici (2. Korinćanima 13, 5). Teško je služiti Kristu, ali i pogrda koju trpimo za Krista donijet će nagrade koje su trajne, a tko ne bi htio blagoslove koje dobivaju Kristovi sljedbenici? Apostol Petar nam daje sjajne razloge zbog kojih trebamo trpjeti patnju, sramotu i progone u Kristovo ime: „Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva. “ (1. Petrova 4, 12-14) Ja mogu trpjeti za Krista, živjeti za Krista i služiti Kristu ne kako bih bio spašen, nego zato što sam spašen. (Ivan 15, 16)

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com