Što se dogodilo s pokajanjem? Ovih dana tu riječ rijetko čujemo spomenutu u većini crkava. Pastori rijetko pozivaju svoju zajednicu na žalost radi ranjavanja Krista svojom grješnošću. Umjesto toga, poruka koju danas čujemo s mnogih propovjedaonica je: “Samo vjeruj. Prihvati Krista i bit ćeš spašen.” Tekst koji se koristi za opravdanje ove poruke nalazi se u Djelima 16,30-31: “‘Gospodo, što mi treba činiti da se spasim?’ ‘Vjeruj u Gospodina Isusa – odgovoriše mu – pa ćeš se spasiti.'”

Prva poruka koju je Isus iznio nakon što je izašao iz iskušenja u pustinji bila je poruka pokajanja: “Od toga časa Isus poče propovijedati: ‘Pokajte se, jer je blizu kraljevstvo nebesko'” (Mt 4,17).

Isus kaže za svoje poslanje: “Ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike” (Mt 9,13). A Galilejcima je rekao: “… velim vam, ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti” (Lk 13,3). Isusovo evanđelje bilo je sve o pokajanju!

PROČITAJTE: 4 stvari koje nisu dokaz pravog pokajanja

I Ivan Krstitelj je propovijedao pokajanje. Njegova poruka Židovima bila je jednostavna i izravna: “Pojavi se (Ivan), propovijedajući u pustinji judejskoj: ‘Pokajte se  … jer je blizu kraljevstvo nebesko'” (Mt 3,1-2).

Ljudi su dolazi iz svih krajeva da čuju Ivana kako propovijeda i on im je izravni riječima govorio: “Ubrzo će se među vama pojaviti Mesija, dakle, najbolje je da se pripremite za susret s njim! Možda ste oduševljeni što dolazi, ali kažem vam, vaša srca nisu pripremljena, jer se još uvijek držite svojih grijeha!”

Ivan je upozoravao narod da se moraju pozabaviti svojim grijehom prije nego će moći slijediti Spasitelja. Cjelovito, doslovno značenje riječi “pokajati se” u Novom zavjetu je “osjećati grizodušje i kajanje za grijehe protiv Boga; biti skrušen; željeti promjenu smjera.”

“Pobožna žalost proizvodi pokajanje koje vodi k spasenju” (2 Kor 7,10). Prava žalost vodi k pokajanju – a to će vas navesti da želite promjenu!

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org