Naslovnica Znanost i vjera Pokazatelji u prirodi koji izravno ukazuju na postojanje inteligentnog Stvoritelja

Pokazatelji u prirodi koji izravno ukazuju na postojanje inteligentnog Stvoritelja

Postoje li u prirodi pokazatelji koji izravno ukazuju na postojanje Stvoritelja? Pogledajmo kako prvi i drugi zakon termodinamike, kao i postojanje informacija unutar DNK izravno ukazuju na postojanje inteligentnog Stvoritelja.

PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

Krenimo prvo od  postojanja materije, energije i prostoraPrvi zakon termodinamike  nam kazuje da se unutar svemira ništa ne može ni stvoriti niti uništiti, već samo mijenjati oblik (totalna količina tvari / energije je konstantna). Kako objasniti podrijetlo svega što unutar svemira postoji?

Teoretičari – materijalisti (pod  materijalizmom  podrazumijevam pogled na svijet koji smatra da se sve pojave daju objasniti faktorima nađenim unutar samog svemira i bez uplitanja bilo kakve ”više sile” ), došli su na ideju da je ”Veliki prasak” događaj koji je začeo naš svemir. No, čak iako prihvatimo ideju ”Velikog praska”, pitanje koje i dalje ostaje neodgovoreno je kako je nastala prvobitna materija koja je korištena pri ”Velikom prasku”? Pravilo akcije i reakcije (Newtonov treći zakon), primijenjeno unutar materijalnog svijeta, ne daje odgovor na to pitanje, već nas uvijek ostavlja s pitanjem koje se beskonačno puta postavlja:  ”Što je postojalo prije toga?”.  Drugim riječima, prvi zakon termodinamike nas stalno vrti u krug, jer materijalizam, u okviru zakona fizike, ne može dati zadovoljavajući odgovor. Također, gotovo nitko u znanstvenim krugovima ne osporava da svemir ima vremenski  početak, što također podrazumijeva da mora imati uzrok. Sve dosad navedeno nas navodi da zaključimo da bi taj uzrok, sam po sebi, morao biti nematerijalne prirode.

Nastanak materijalnog svijeta, dakle, ne može biti objašnjen pravilima koja postoje unutar samog tog svijeta.  Odgovor koji nam ostaje je da postoji racionalna vjerojatnost da je netko ili nešto što postoji izvan granica materijalnog svijeta uzrok nastanka materije, energije, prostora i vremena.  Kršćani vjeruju da je to Bog koji je nadahnuo Sveto Pismo (Bibliju).

KOMPLEKSNOST I UREĐENOST U PRIRODI UPRKOS DRUGOM PRINCIPU TERMODINAMIKE

Drugi ”trag” na koji možemo obratiti pažnju je kompleksnost i uređenost u prirodi. Što se strukture atoma, molekula i drugih gradivnih blokova u prirodi više proučavaju, sve je jasnije da na mikroskopskoj razini postoji zapanjujuća kompleksnost mehanizama, koji funkcioniraju izuzetno fino štimovani. Ako se stvari imalo poremete dolazi do raspada sustava.

APSURD MATERIJALISTIČKOG POGLEDA NA SVIJET

Uzmimo primjer protein kinesin koji postoji u našim stanicama (klip iznad). Ovaj protein je zapravo mali ”poštar” stanice. Ako nešto u ćeliji krene naopako, i dio stanice se pokvari, ribozom stvara ”shemu” za izgradnju pokvarenog dijela. Shema se daje dijelu stanice koji prozvodi ”rezervni dio”. Potom organela Golgi apparatus ”pakira” novi dio i stavlja mu adresu. Kinesin uzima paket i nosi ga na adresu, stavlja ga u dio stanice u koji pripada. Drugim riječima, to liči na situaciju u kojoj se, npr., pokvari dio automobila, automehaničar pozove tvornicu i naruči dio koji je potreban. Inženjer iz tvornice nacrta kako dio treba izgledati, tvornica ga proizvede, a onda ga poštar donese na potrebnu adresu. Ovakav sustav postoji u našim stanicama! Pitamo se koja je vjerojatnost da su ovakva kompleksnost i fino štimanje nastajali putem ”slučajnih kemijskih reakcija i prirodnog odabira vrsta”? Inteligentan dizajn se nameće kao daleko racionalnija opcija.

Fino štimovanje prisutno je i na kozmičkom razini. Uzmimo za primjer planet Zemlju. Da bi podržavala život, Zemlja mora imati određenu temperaturu, atmosferski tlak, toplinu, količinu vode, kisika, biti na određenoj udaljenosti od Sunca, okretati se određenom brzinom… Drugim riječima, postoji na stotine fino štimovanih čimbenika koji dopuštaju da život na Zemlji postoji. Znanstvenici tvrde da, ako bi se i jedan od tih faktora poremetio, procentualno čak i vrlo malo, život na Zemlji bio bi ozbiljno ugrožen, ako ne i potpuno nestao. Ponovo, uzimajući u obzir ogroman broj faktora, kao i njihov fin sklad, vjerojatnost je velika da je svijet dizajniran od strane nekog inteligentnog bića.

Fino štimanje u prirodi je osobito zapanjujuće, znajući da drugi zakon termodinamike govori da je sve u svemiru podložno entropiji, tj. teži da spontano prijeđe u stanje kaosa ili neuređenosti. Ako to razumijemo, onda slijedi da je racionalno nemoguće očekivati ​​da su se elementi sami spontano počeli uređeno vezivati i graditi život, a prije toga su, ti isti elementi, izgradili gore spomenute uvjete za život, i to bez ikavog uplitanja inteligencije u tom procesu. Naime, i sami pojedini materijalisti se slažu da je šansa za spontan postanak života otprilike ista kao kad bi ”tornado prošao kroz auto otpad i sastavio zrakoplov” (Fred Hoyle).

Autor: Aleksandar Jovanović

NAJNOVIJI ČLANCI