Popularno

Pročitajte sve objave na temu ”popularno”!

Opraštanje je neobično važno za psihičku ravnotežu svakoga od nas. Ono je ključ za kvalitetan, sretan i zdrav psihički život.
Pogledajte kako zvuči jedna stara kršćanska duhovna himna u ovoj klasičnoj izvedbi orkestra od čak 400 članova.
kako mogu biti ispunjen Duhom Svetim

Kako mogu biti ispunjen Duhom Svetim?

Biti ispunjen Svetim Duhom nije proizvoljnost za kršćanina. Bog nam zapovijeda da se ispunjavamo Duhom.
Psalam 119 je najduže poglavlje u Bibliji koje sadrži 176 stiha. Nitko ne zna tko ga je napisao, a pretpostavlja se da su u njegov nastanak bili uključeni David, Daniel i Ezra.
sotonina sinagoga

Što je Sotonina sinagoga iz Otkrivenja?

Internet pretraga „sinagoge Sotonine“ daje nemali broj linkova web stranica koje tvrde da se „sinagoga Sotonina“ odnosi na židovski narod danas.
Gotovo sve klinike za abortus, uključujući i one čija ja vlasnica bila Carol Everett ili klinike u kojima je radila, imaju posebne „sobe za oporavak“ u kojima borave žene nakon abortusa dok im ne popusti djelovanje anestezije ili dok se ne osjete dovoljno dobro da mogu otići.
Saša i Danijela Bočvarov u braku su od 2001. godine. Prije toga hodali su nešto više od pet godina i – nisu imali intimne odnose. Kako to?
Izgleda da glave i srca ateista nisu na istoj strani kada je vjera u Boga u pitanju. Ovo je rezultat nedavno objavljene studije u Finskoj koja je otkrila da ateisti postaju emotivno uzbuđeni kada izazivaju Boga da čini strašne stvari.
Mnoštvo je napisanih knjiga i propovijedi o Božjoj volji. Možemo pretpostaviti kako je Božja volja zagubljena ili zakopana, kao da Bog stvarno ne želi da je upoznamo pa je skriva od nas.
Nadam se da će nešto od ovoga pomoći i vama u pokušajima da zapamtite najveće istine koje smo skloni zaboraviti.

NAJNOVIJE