pornografija veza
Foto: Videoblocks.com

Samuel Perry, sociolog na sveučilištu u Oklahomi, nedavno je rasvijetlio nekoliko činjenica o dugotrajnim učincima pornografije na brak – čak i na sretan brak – i upozoravamo, ti učinci nisu dobri, prenosi Familyshare.com.

Gledaju li osobe pornografiju jer nisu sretne u braku? Ili ih pornografija čini nesretnima u braku?

Ovo je pitanje koje si znanstvenici nisu postavljali u prošlim istraživanjima, ali ga je Perry jako dobro postavio. Nekoliko je godina promatrao 2.000 parova u braku. Svaki par procijenio je kvalitetu svog braka i jasno naznačio količinu i vrstu seksualnog materijala koje koriste.

Pornografija ima mjerljive i negativne utjecaje na dugotrajne brakove.

„Otkrili smo da Amerikanci u braku, koji koriste pornografiju, imaju dvostruko veći broj rastava“, Perry je rekao u intervjuu sa Shankarom Vedantam. „Mogućnost rastave se povećava sa 6% za osobe koje ne koriste pornografiju do 11% za osobe koje koriste pornografiju.“

Najgore je da su pod najvećim utjecajem i prijetnjom sretni, ali mlađi brakovi, nego duži, ali manje sretni brakovi. Pornografija više utječe na mlade parove.

Količina pornografija imala je utjecaj na brzinu kojom su se razvijale negativne posljedice u braku. Dnevna uporaba pornografija pokazala se mnogo opasnijom nego povremena uporaba pornografije.

U razgovoru sa FamilyShare, Brian Willoughby, profesor i istraživač u polju obiteljskih znanosti, rekao je da istraživanja pokazuju da 60-70% mladih muškaraca 30-40% žena učestalo koriste pornografiju. Istraživanje pokazuje da pornografija mijenja percepciju intimnosti i očekivanja u braku te da povećava konflikt između supružnika.