globalni potop
Foto: Pixabay

Kada se pažljivo ispitaju biblijski odjeljci, jasno je kako je potop bio globalan. Postanak 7,11 započinje sa: “U dan onaj navale svi izvori bezdana, rastvore se ustave nebeske.” Iz Postanka od 1,6-7 i 2,6 je očigledno kako je okolna sredina u vrijeme prije potopa bila mnogo drugačija od naše današnje.

Temeljeno na ovim i drugim biblijskim dokazima, kao i fosilnim ostacima i sadašnjim geološkim otkrićima, postoji realna pretpostavka kako je tada zemlja bila pokrivena nekom vrstom vodenog pokrivača (svoda).

Ovaj pokrivač se mogao sastojati od vlage ili od krugova sličnim onima na Saturnu, koji su od leda. Ovo u kombinaciji s glavnim slojem podzemne vode, ako bi se oslobodilo na zemlju (Postanak 2,6) bi za posljedicu imalo globalni potop.

Najjasniji stihovi koji pokazuju koliki je bio potop, se nalaze u Postanku 7,19-23: “Vode su sve silnije navaljivale i rasle nad zemljom, tako da prekriše sva najviša brda pod nebom. Petnaest lakata dizale se vode povrh potonulih brda. Izgiboše sva bića što se po zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, svi gmizavci i svi ljudi. Sve što u svojim nosnicama imaše dah života – sve što bijaše na kopnu – izgibe. Istrijebi se svako biće s površja zemaljskog: čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji. Stotinu i pedest dana vladahu vode zemljom.”

U gore spomenutim stihovima ne samo da kako nalazimo neprekidno ponavljanje riječi “sve / svatko”, već nalazimo i rečenice poput “i pokri sva najviša brda pod nebom,” “petnaest lakata dođe voda iznad brda što ih pokri” (dovoljno da bi se kovčeg mogao sigurno kretati preko njih), i “izgibe svako tijelo što se micaše na zemlji, ptice i stoka, i zvijeri i sve što gmiže po zemlji i svi ljudi,” itd.. Ako ovi opisi nisu dovoljni kako bi opisali univerzalni potop, ne znam kako bi Bog mogao to reći jasnije. Isto tako, ako je potop bio lokalni, zašto je Bog onda dao Noi zapovijed da sagradi kovčeg, umjesto da učini da životinje jednostavno migriraju te isto poruči Noi? I zašto je dao Noi zapovijed izgraditi kovčeg dovoljno veliki kako bi se u njega mogle smjestiti sve različite vrste životinja koje se danas mogu naći na zemlji. Svatko se može prisjetiti kako su čak i dinosauri jednom bile bebe, i da nije bilo neophodno Noi u kovčeg dovesti sve odrasle životinje.

Bog je Noi dao zapovijed u korablju dovesti po dvije od svih kopnenih životinja (vodene su bile izuzete), (Postanak 6,19-22) s isključenjem ceremonijalnih čistih životinja i svih ptica, od kojih je trebalo uzeti po sedam od svake vrste u korablju (Postanak 7,2-3).

Petar isto opisuje potop kao univerzalan, u Drugoj Petrovoj 3,6-7 u kojoj kaže: “Njima je ondašnji svijet, potopljen vodom, uništen. A sadašnja nebesa i sadašnju zemlju ista je riječ pohranila za oganj i čuva ih za dan Suda i propasti bezbožnika.” Ovim stihovima Petar upoređuje “univerzalni” dolazeći sud s potopom Noinog vremena i kaže kako je svijet tada bio potpljen vodom. Isto tako, Božje obećanje da (Postanak 8,21; 9,11) nikada neće više potopiti zemlju bi u tom slučaju bilo prekršavano neprekidno, ako se radilo samo o lokalnom potopu. Dalje, za sve ljude na svijetu se danas kaže kako su proizašli od Noina tri sina (Postanak 9,1) te su mnogi kasniji biblijski pisci prihvatili povjesnost činjenice kako je potop bio na cijeloj zemlji (Izaija 54,9; Prva Petrova 3,20; Druga Petrova 2,5; Hebrejima 11,7). I na kraju, Isus Krist je vjerovao u univerzalni potop te ga koristio kao tip nadolazećeg uništenja svijeta kada se bude vratio (Matej 24,37-39; Luka 17,26-27).

Postoje mnogi drugi dokazi koji upućuju na svjetsku katastrofu poput globalnog potopa. Većina fosilnih ostataka koji se nalaze na svakom kontinentu, velika količina naslaga ugljena koja bi zahtijevala izuzetno brzo pokrivanje ogromnih površina vegetacije, činjenica da se oceanski fosili nalaze ispod planinskih vrhova po cijelom svijetu, preko 270 priča o potopu iz cijelog svijeta, kao i velika količina geoloških naslaga koje pokazuju mnoge slojeve sedimentalnih naslaga (uključujući i one nađene u Velikom Kanjonu), sve to ukazuje na to da se globalni potop dogodio.