Danas ćete rijetko čuti propovijed o pokajanju. Biblija kaže: ”Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima.” (1. Timoteju 4,3) Pogledajte samo što se danas događa sa svijetom, Crkvo Kristova! Mnogi su izgubili pravi smisao postojanja. Ali Bog čeka na svoj narod.

Kad će poći putem koji je Bog postavio u svojoj Riječi?