Ako prolazite kroz nešto što vam sada nema nikakvog smisla, Bog ima poruku za vas. On vas oblikuje u čovjeka ili ženu kakve On želi da budete. 

„Bog je čuo njihovo zapomaganje i sjetio se svoga saveza s Abrahamom, Izakom i Jakovom. I pogleda Bog na Izraelce i zauze se za njih“ (Izlazak 2,24-25). 

Znate za onog čovjeka koji je potpuno upropastio svoj život. Mojsije je uprskao na veliko. Faraonova ga je kćer posvojila dok je bio novorođenče te su ga trenirali, pretpostavljamo, da bude slijedeći egipatski faraon. 

No Mojsije, Izraelac, je znao da to nije život kojeg je htio živjeti. On je htio pomoći svojim sunarodnjacima Izraelcima da odu iz egipatskog ropstva te je vrlo rano shvatio koja je njegova sudbina. Imao je pravu ideju, ali ju je realizirao na krivi način. 

Jednog je dana Mojsije vidio posebno okrutnog Egipćana kako udara Izraelca te je intervenirao. Ubio je Izraelca i sakrio njegovo tijelo u pijesak. 

VIDI OVO: Za sve vas koji mislite da vaš život nema smisla

No pijesak se je pomaknuo te je uskoro faraon shvatio što se dogodilo. Odmah je otvorio potjeru na Mojsija. Mojsije je odjednom prešao od Princa Egipta do egipatskog izbjeglice. Na početku Izlaska 3, mi vidimo Mojsija koji ima 80 godina i čuva ovce u Midjanu. 

Jednog dana, duboko u divljini, Bog je započeo razgovor s Mojsijem putem gorućeg grma. Rekao je Mojsiju da je vidio patnju Njegovog naroda i da ga je odredio kao osobu koja će se vratiti u Egipat i zatražiti njihovu slobodu. 

Mojsije je bio iznenađen. Nije čuo ništa od Boga punih 40 godina. No u stvarnosti, Bog ga je cijelo to vrijeme pripremao. Tih 40 godina su se Mojsiju činili kao gubitak vremena. No Bog ga je pripremao. 

Pastor Chuck Smith mi je jednom rekao da je sve priprema za nešto. Pa, razmislite o svom životu na trenutak. Možda prolazite kroz nešto što vam sada nema nikakvog smisla. 

Možda se pitate: „Zašto prolazim kroz ova iskušenja u ovom razdoblju svog života?“ ili „Zašto se suočavam s ovom krizom?“ 

Ovo je odgovor: Bog vas oblikuje u čovjeka ili ženu kakve On želi da budete. 

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org