4 načina na koje roditelji nesvjesno udaljavaju djecu od Boga

Ovo su četiri načina na koje roditelji možda i nesvjesno svoju djecu udaljavaju od Boga.

Dvoličnost

Nema goreg načina da roditelj svoje dijete udalji od Boga od onog kada se o Kristu priča, ali se ne živi kršćanski. Sjećam kada je jednom djetetu rečeno da se javi na telefon i kaže da mama nije prisutna. Što to uči dijete? Čini se da mu se daje dopuštenje da laže, i da će djeca u ranoj dobi naučiti da je laganje u redu pod nekim uvjetima. Kada se roditelji u crkvi ponašaju na jedan način a žive potpuno drukčije, djeca će tu dvoličnost i licemjerje odmah primijetiti. To ih odbija od religije, ali i od Boga.

Gura ih se prema Bogu

Ironično je da kada djecu guramo prema Bogu i odnosu s Bogom, da ih možemo odbiti od Boga. Isus se nikome nije nametao nego je samo rekao „slijedite me“ (Matej 16, 24), a ne „bolje vam je da me slijedite.“ Kada roditelji nastoje vršiti pritisak na svoju djecu da se ona spase, možda će izazvati lažno obraćenje u kojem će dijete napraviti ono što roditelj očekuje samo da ih se ostavi na miru, ili će možda reći da su spašeni samo da zadovolje roditelje. Ali roditelji mogu loše oponašati Duha Svetoga i mogu učiniti više štete nego koristi kada svoju djecu prisiljavaju na spasenje. Pustite da ih Duh Sveti uvjeri da su grešni. Nije zadatak roditelja da ih spasi, nego da ih uputi na spasonosni Kristov put.

VIDI OVO: Molitva za djecu: Najbolje molitve za zaštitu i blagoslov djece

Nemar

Kada roditelji kapituliraju ili odustanu od svoje uloge primarnih duhovnih vođa svoje djece i tu odgovornost predaju vjeroučitelju, ili slično, otpuštaju iz svojih ruku najveći utjecaj kojeg njihova djeca mogu imati, a to je roditelj. Događa se to da mišljenje vjeroučitelja postaje važnije od roditeljevog u vezi duhovnosti.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nepravedno uspoređivanje

Kada roditelji svoju djecu uspoređuju s drugom djecom, dijete se može osjećati kao da ne zadovoljava roditeljeva očekivanja. Ako roditelji kažu „Pogledaj kako je Jakov dobar u crkvi, i kako se ponaša“, tada mu šalju poruku da bi trebao biti više kao Jakov, a ne više kao Bog. Kada dijete isto tako vidi kako roditelj više hvali neko drugo dijete a ne njega, osjećat će se kao neuspjeh i zbog toga će možda htjeti odustati: „Ne usuđujemo se, doista, izjednačiti ili usporediti s nekima koji sami sebe preporučuju, ali nisu razumni jer sami sebe sobom mjere i sami sebe sa sobom uspoređuju.“ (2. Korinćanima 10, 12).

Zaključak

Sjajan način da djeca ostanu u vjeri ili da se približe Kristu da bi bili spašeni jest da ih se podsjeti na sve sjajne stvari koje je Bog učinio za njih u prošlosti, da se nauče vjerovati Bogu u budućnosti. Zapovijed roditeljima iz Starog zavjeta i danas vrijedi: „Poučite u njima svoje sinove; izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kući i kad idete putem; kad liježete i kad ustajete. Ispišite ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vašim ocima da će im je dati – budu brojni kao dani nebesa nad zemljom.“ (Ponovljeni zakon 11, 19-21).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida U.; Izvor: Faithinthenews.com