Biblija dijeli ljudsku povijest na dva doba ili razdoblja – sadašnje doba i vrijeme koje dolazi. Što je jedno, a što drugo?

Stari zavjet govori o sadašnjem dobu grijeha i budućem vremenu otkupljenja. No i Novi zavjet govori o dva razdoblja: ovome i onome koje tek treba doći. Apostol Pavao je rekao u Efežanima 1, 21 da je Bog postavio Krista: „iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu“. Pismo dijeli cjelokupnu ljudsku povijest na dva doba ili razdoblja: sadašnje i ono koje treba doći. Riječ ”doba” odnosi se na dugo razdoblje vremena, ponekad i na vječnost. 

Sadašnje doba 

Poznato u Bibliji kao ”ovo doba, ovo vrijeme, sadašnje doba, ovaj svijet”. Ono pokriva razdoblje od stvaranja do drugog Kristovog dolaska. To doba karakteriziraju sljedeće stvari: neposlušnost (Efežanima 2, 2), to doba je zlo doba (Galaćanima 1, 4), ono poznaje patnju (Marko 10, 29-30) i smrt (Luka 20, 34-40), filozofija ovog doba je zemaljska, neduhovna i demonska. (1. Korinćanima 1, 20; Jakovljeva 3, 15) 

VIDI OVO: SVE SE ISPUNJAVA: Svjetska povijest potvrđuje zapanjujuću točnost biblijskih proročanstava

Sotona, kroz okove, utječe na ovaj pali svijet i opako doba, koje će nastaviti postojati sve do Kristovog povratka, kada će s Njime doći novo doba ostvarivanja Njegovog kraljevstva. (2. Korinćanima 4, 4; 1. Ivanova 5, 19) 

Vrijeme koje dolazi 

U Bibliji poznato kao ”vijek koji dolazi, doba koje dolazi”. Ono započinje drugim Kristovim dolaskom i traje cijelu vječnost. To doba karakteriziraju ove stvari: ono je vječno (2. Korinćanima 4, 18), sva vlast, autoriteti i moći koji se protive Kristu su uništeni (1. Korinćanima 15, 24-26), tijela onih koji su u Kristu u potpunosti su otkupljena (Rimljanima 8, 23), novo stvorenje dosegnulo je svoju puninu. (Rimljanima 8, 21) 

Sotona će biti bačen u ognjeno jezero i sumpor, a Božje će se kraljevstvo, na završetku vremena, ispuniti u Kristu. (Otkrivenje 20, 10; 22, 1-5) 

Uživanje danas u blagoslovima vremena koje dolazi 

No, u ovom sadašnjem dobu već smo počeli uživati u blagoslovima vremena koje dolazi. Na primjer, Krist već vlada u sadašnjem vremenu i, kroz Kristov narod, Kraljevstvo se proklamira (Efežanima 1, 20-21; 2, 6), pečat Duha Svetoga u kršćanima jamstvo je vječnog nasljeđa (Efežanima 1, 14), novo rođenje grješnika, koje on dobiva samo po Kristu, je početak novog stvorenja, koje očekujemo u vremenu koje dolazi. (2. Korinćanima 5, 17) 

VIDI OVO: Velikim blagoslovima često prethode velike žalosti

„Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne prilagođavajte se ovom svijetu, nego se preobražavajte promjenom svog načina razmišljanja, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno“. (Rimljanima 12, 1-2) 

Autor: Giancarlos Ventura Gonzales; Izvor: Biblword.net