Saudijska Arabija je promijenila svoj službeni kalendar, tako da se islamskim kraljevstvom sada upravlja na temelju vremenske linije temeljene na rođenju Isusa Krista.

Saudijska Arabija je koristila Islamski Hijri kalendar sve od osnutka kraljevstva 1932. Prva godina Hijri kalendara je 622. godina po Kristu, kada je Muhammed otišao na hodočasničko putovanje od Meke do Medine.

Ima dvanaest mjeseci, ali je svaka godina za jedanaest dana kraća od godine u gregorijanskom kalendaru.

Kraljevstvo je usvojilo zapadni gregorijanski kalendar zasnovan na rođenju Isusa Krista, na temelju kojeg će raditi državna administracija. Problem za državne službenike i druge radnike u javnom sektoru je da će, bez dodatne plaće, sada morati raditi dodatnih jedanaest dana u godini.

Datumi islamskih praznika će i dalje pratiti Hijri kalendar kao što se i čini diljem svijeta.

Kršćanima i dalje nije dopušteno služiti Bogu javno u Saudijskoj Arabiji, a ne postoje ni službene crkve.

Ortodoksni muslimani u mjestu rođenja islama se bune protiv kalendara.

The Economist izvještava: “Čuvari Wahhabi ceremonije, koji teže da se vode svakim Muhammedovim djelom pitaju očekuje li se od njih sada da slijede Isusa.”

Ovi učenjaci gledaju na vrijeme prije Islama kao “doba gluposti.” The Economist bilježi: “Pravosuđe, činovnički stup i dalje prkosno inzistira na osuđivanju zločinaca po starom kalendaru.”

Promjena je najavljena u travnju, kada je bila dio plana koji je simbolično nazvan “Vizija 2030”, a ne “Vizija 1451” kako bi htjeli islamski učenjaci i suci. Provedena je u zakon ovog listopada.

“Stoga, državom će se upravljati na procjeni rođenja Isusa Krista, a ne na temelju religijske misije proroka Muhammeda”, izvještava The Economist, koji također bilježi da neke druge države također koriste nekršćanske kalendare u vođenju svojih poslova.

U Iranu je trenutno 1395.godina, u Kurdistanu 2628., u Izraelu 5776.. Na Tajlandu je 2559., a u Japanu je tek 28. godina Heisei ere.