Sedam duhova Božjih iz Otkrivenja: Tko su oni?

Tko su sedam duhova Božjih iz knjige Otkrivenja? Ovo pitanje nastaje nakon prvih stihova Ivanove vizije, kada on govori o ”sedmero duhova koji stoje ispred Božjeg prijestolja.” (Otkrivenje 1, 4)

Sedam duhova ponovno se spominje u Isusovoj poruci Sardu (Otkrivenje 3, 1), kao i dodatna dva puta tijekom opisa prizora prijestolja. (Otkrivenje 4, 5; 5, 6) 

Neki mislioci smatraju da je sedmero duhova ideja nešto što je ”posuđeno” iz židovskog vjerovanja, koje govori o sedam glavnih anđela Jahve ili možda iz grčko-rimske zamisli o pluralizmu duhova koji donose mudrost i znanje. Mišljenje koje ću ja zastupati, iz tri razloga koja ću objasniti, glasi da sedam duhova predstavlja Duha Svetoga

Ivanovo korištenje broja sedam 

Otkrivenje je apokaliptična knjiga, što znači da ne bismo trebali previše doslovno tumačiti ono što pročitamo, pogotovo kada se to odnosi na brojeve i analogije.

Broj sedam je broj koji se vrlo često spominje u Bibliji; više od osamsto puta. Broj sedam često se puta tumači kao broj koji označava dovršenje ili savršenstvo, pogotovo kada se broj sedam odnosi na dovršenje Božjeg ”vrlo dobrog” stvaranja. (Postanak 1)

Tijekom Otkrivenja, Ivan često puta koristi broj sedam; sedam duhova, sedam crkava, sedam zvijezda, sedam svjetiljki, sedam anđela, sedam tijekova suda i tako dalje. 

Živopisni opisi prizora i analogija iz Otkrivenja, kao i korištenje starozavjetnih dijelova doprinose tomu da je tumačenje Otkrivenja vrlo komplicirano. Ne trebamo pretjerivati u ovome i reći da je Otkrivenje samo zagonetka koju je potrebno riješiti, jer ova knjiga ima snažan povijesni i teološki kontekst i bogatstvo. Ako uzmemo u obzir Ivanovo korištenje broja sedam i važnost tog broja u Bibliji, sigurno je za zaključiti da se ovaj broj ne odnosi samo na broj duhova. 

Ivanovo korištenje Pisma

Ono što doprinosi Ivanovom spisateljskom geniju jest način kako on koristi Stari zavjet i kontinuitet Novoga, za vrijeme opisivanja svojih vizija. S obzirom na učestala citiranja proroka i smisao koji knjiga daje, a koji se odnosi na ispunjavanje Božjih obećanja, jasno je da Ivan sebe vidi kao neku vrstu proroka, koji pokazuje da  se posljednja Božja obećanja ostvaruju. Nakon toga, Ivan na kreativan način koristi vizije kako bi demonstrirao kako Bog stvara novo stvorenje putem Krista i Duha. Moglo bi se reći da Ivan aludira na Stari zavjet u gotovo svakom stihu, no ovdje ćemo spomenuti samo neke primjere. 

Zaharija 4, 1-14 je jedan od mnogih ključnih tekstova za Ivanovo razumijevanje uloge Duha, osobito jezika opisanog u Zahariji 4, 6 o tome kako Duh uspostavlja Božju vladavinu na Zemlji. U jasnoj aluziji na Zahariju 4, 10, Ivan izjednačava ”oči Gospodnje,” opisane u Zaharijinim stihovima sa sedam duhova iz Otkrivenja 1, 4, kao i onim iz 5, 6, gdje je ”sedam duhova Gospodnjih” poslano na Zemlju kako bi bile Njegove oči. Ovaj opis koji uključuje Božje oči koje sve vide može se usporediti sa stihovima kao što su Mudre izreke 15, 3: „Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre.“ 

U kontekstu ostalih novozavjetnih zapisa, Ivan je možda mislio o Isusu, koji je poslao Duha kako bi ispunio Veliko poslanje, (Matej 28, 18-20; Ivan 14, 26) zajedno s opisom Duha u Zahariji, gdje se spominje ponovna izgradnja hrama, (Zaharija 4, 6) što je Ivan isto tako opisao kao kada Bog izgrađuje svoj hram kroz svoga Duha (Otkrivenje 3, 12; 11, 1), što pronalazi svoju eshatološku kulminaciju u Novome Jeruzalemu. (21, 3; 16; 22)

Broj sedam kao znak božanske ispunjenosti Duha može također ukazivati na 70. prijevod Izaije 11, 2-3, gdje se spominje sedmerostruki opis darova i aktivnosti Božjeg Duha: mudrost, razumijevanje, savjet, moć, znanje, pobožnost i strah Gospodnji. 

U samo nekoliko stihova koji su napisani ovdje, vidimo kako Ivan povezuje sedam duhova u biće, identitet ili aktivnost Jahve i/ili Njegovog Duha, čime pokazuje da se sedam duhova ne može odnositi na anđele ili bezličnu silu. Umjesto toga, vidimo način kako Ivan povezuje ostale biblijske tekstove, kako bi naglasio božansko djelovanje Duha Svetoga u svijetu. 

Ivanov jezik štovanja 

Posljednje, no možda najprimjetnije, odnosi se na to da Ivan uključuje tih sedam duhova u sedam važnih značenja štovanja. 

O svojoj početnoj doksologiji, Otac, Isus i sedam duhova zajedno daju milosrđe i mir. Doksologije u Novome zavjetu uvijek uključuju različite formulacije osobe Trojstva, a ove su doksologije prepoznate kao iskazivanje štovanja i božanskih blagoslova za primatelje.

Da su sedam duhova samo anđeli, bilo bi neobično da ih je Ivan uključio kao primatelje štovanja i davatelje božanskih blagoslova, pogotovo ako uzmemo u obzir naglasak koji se u Otkrivenju daje na razlikovanju istinskog i lažnog štovanja. Točnije, anđeli u Otkrivenju odbijaju više puta štovanje. (Otkrivenje 19, 10; 22, 9) 

Kao što smo primijetili u tekstu iznad, prizori sa prostorijom prijestolja, koja je opisana u Otkrivenju 4-5 pokazuje kako sedmero duhova odlaze od prijestolja kao ”oči” Janjeta. Dok se svako drugo biće na nebesima okrenulo prema prijestolju, poklonivši se i uz pjesme slavljenja upućene prema Bogu i Kristu, vidimo kako sedmero duhova dolazi iz prijestolja, što ukazuje da, za razliku od anđela ili ostalih stvorenja, oni imaju svoje mjesto na Božjem prijestolju i predstavljaju Božju aktivnost na prijestolju. 

Izvan doksologije i prizora prostorije prijestolja, trebamo primijetiti da je Duh bio taj koji je Ivanu dao viziju. (Otkrivenje 1, 10) Duh je vodio Ivana kroz njegovo vizionarsko putovanje. (4, 2; 17, 3; 21, 10) To biće ”u Duhu” i ”odvedeno po Duhu” zapravo izgleda da je način kako je Ivan dobio proročko otkrivenje od Boga, jer njemu bijaše zapovijedano neka ”zapiše sve” što vidi. (1, 11) Slična proročka nadahnuća na primjer, pronalazimo u Ezekielu 3, 12 i 11, 24. Petrova izjava da je Bog govorio kroz proroke, po Duhu Svetome, kako bi priznali spoznaju Isusa Krista, ovdje se također može primijeniti. (2. Petrova 1, 16-21) 

Stoga, ne bismo trebali zanemariti činjenicu da ”sedam duhova” i izraz ”u Duhu,” koji se spominju u ovim ključnim pozicijama u knjizi, pokazuju da je u svakoj ključnoj točki narativa prisutan Duh i da On djeluje kao čuvar Ivanovog ulaska u nebesa. 

Slava Bogu Duhu Svetome 

U ovome istraživanju vidjeli smo da Ivan koristi retoriku o sedam duhova kako bi govorio o osobi i djelovanju Duha Svetoga. Iako su Bog i Krist očigledno u središtu narativa, Duh Sveti dobiva slavu i daruje milosrđe, ima mjesto na Božjem prijestolju i djeluje kao posrednik otkrivenja, dok Ivan ulazi u nebeske prostore. 

Daleko od toga da je Bog Duh Sveti zanemarena osoba u Otkrivenju; umjesto toga, On je središte cjelokupnog narativa i zaslužuje našu slavu. 

Autor: Brandon D. Smith; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Thegospelcoaliton.org; Prevedeno i objavljeno uz posebno dopuštenje portala Thegospelcoaliton.org koje vrijedi za portal Novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!