Skrivanje grijeha možda još nije katastrofalno utjecalo na nas, ali kad tad taj grijeh će izaći na vidjelo.

Biblijski primjer Akana je vrlo dobro upozorenje za sve nas jer ne razmišljamo kako taj naš grijeh utječe na ljude oko nas.

Zbog Akanove pohlepe za zlatom kojega je uzeo kao ratni plijen, kasnije se pokazalo kao vrlo loš potez jer je Bog rekao da je taj plijen okaljan i onečišćen.

Zato je i Akan bio onečišćen, a budući da je bio dio vojske koja je išla u rat, i oni su bili bez prisutnosti Boga jer Bog ne prebiva tamo gdje prebiva grijeh.

Zbog toga Izrael gube bitku, a onda Bog otkriva da je netko uzeo protiv zapovijedi nešto nečisto. Naravno pronalazi se Akanovo blago koje je zakopano.

Upravo tako čini svatko sa svojim grijehom. Skrivamo/zakopavamo misleći da nitko neće primijetiti ili si opravdavamo da to i drugi rade.

Ipak griješimo misleći da to prolazi i kod Boga. Bog nam sigurno neće oprostiti jer su to radili i drugi!

Naše skrivanje grijeha ima veliki utjecaja na druge, bilo da je pozitivan ili negativan.

Autor: Josip D.