”Ako ste tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstva Božjega” (Iv 3,3). Vjerojatno ne postoji dio Riječi Božje koji bolji poznajemo od ovog odlomka. Pretpostavljam da kada bih pitao kršćane vjeruju li da je Isus Krist nauku o novom rođenju, devedeset posto bi ih reklo da vjeruju.

Ako su riječi ovog teksta istinite, one utjelovljuju jedno od najozbiljnijih pitanja s kojima se možemo suočiti. Možemo si dopustiti biti prevareni u vezi s mnogim stvarima, ali ne i u vezi s ovom. Krist je to vrlo jasno dao na znanje. Rekao je: ”Ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstva Božjega”, a još manje naslijediti ga. Ova nauka o novom rođenju je, dakle, temelj svih naših nada za svijet koji dolazi. To je doista abeceda kršćanske vjere.

Moje iskustvo je da ako čovjek nema saznanja o toj nauci, tada nema saznanja o gotovo ni o jednoj drugoj temeljnoj nauci u Bibliji. Istinsko razumijevanje toga predmeta pomoći će čovjeku riješiti tisuću pitanja na koja može naići u Riječi Božjoj. Stvari koje su prije bile vrlo mračne i tajanstvene, postaju sada sasvim jasne.

Nauka o novom rođenju ruši sve lažne religije, sva lažna mišljenja u vezi s Biblijom i Bogom. Jedan mi je prijatelj jednom rekao da je jednom nakon sastanka k njemu došao čovjek s dugačkim popisom pitanja. Rekao je: ”Odlučio sam postati kršćanin ako zadovoljavajuće odgovorite na ova moja pitanja.” ”Nije li vam palo na pamet”, rekao je moj prijatelj, ”da bi bolje bilo da ste najprije došli Kristu? Tada bi vam sva ta pitanja bila jasna.” Čovjek je pomislio da to ne bi bilo loše. Nakon što je prihvatio Krista, ponovno je pogledao u popis pitanja, ali sada mu se činilo kao da su već odgovorena.

Nikodem je uznemiren došao k Isusu, a Isus mu je rekao: ”Treba da se rodite nanovo, odozgor.” Primio je nešto potpuno različito od onoga što je očekivao, a ja se usuđujem reći da je to bila najblagoslovljenija noć u njegovu životu. Biti nanovo rođen najveći je blagoslov koji možemo primiti u ovom svijetu.

Pogledajte kako to Pismo postavlja: ”Ako se tko ne rodi nanovo, odozgor…” (Iv 3,3); ”… od Duha…” (Iv 3,6).

Od brojnih odlomaka u kojima nalazimo riječ ”ako”, navest ću tri:

  1. ”Ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti” (Lk 13,3.5).
  2. ”Ako se ne obratite i postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko” (Mt 18,3).
  3. ”Ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti književnika i farizeja, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko” (Mt 5,20).

Svi oni zapravo znače isto.

Tako sam zahvalan da je naš Gospodin govorio o novom rođenju ovom istaknutom židovskom učitelju, ovom doktoru Zakona, a ne onoj ženi na samarijskom zdencu, ili Mateju cariniku, ili Zakeju. Da je zadržao svoje učenje o toj velikoj stvari za ovo troje ili takve kao što su bili oni, ljudi bi rekli: ”Dakako, carinici i bludnice trebaju obraćenje, ali ja sam ispravan čovjek i meni ga ne treba.” Pretpostavljam da je Nikodem bio jedan od najuzornijih stanovnika Jeruzalema; u njegovu dosjeu nije bilo ništa protiv njega.

Mislim da je neophodno potrebno dokazati da se, prije nego budemo spremni za nebo, moramo nanovo roditi. Usuđujem se reći da ne postoji iskren čovjek koji bi rekao da je spreman za kraljevstvo Božje dok nije rođen od Duha. Biblija nas uči da je čovjek izgubljen i kriv, a naše iskustvo to potvrđuje. Znamo isto tako da i najbolji i najsvetiji ljudi padaju u grijeh kad se okrenu od Boga.

Autor: D. L. Moody