Što bi se dogodilo da se Isus nije rodio?

Što bi se dogodilo ljudskom rodu da se Isus nije rodio? Zašto je On, koji je bio jednak Bogu Ocu, odlučio doći na ovaj svijet?

Kada je Isus u 30-oj godini započeo svoju javnu službu, mnogi su vjerovali da je On obećani Mesija, Spasitelj, uključujući četvoricu muškaraca koji će postati Njegovi učenici (Ivan 1, 40-51), ženu na zdencu (Ivan 4, 25-26) i mnoge druge koji se mogu naći u evanđeljima.

“… a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” (Matej 1, 21)

Ali Isus nije bio onakav Mesija kakvog su Židovi željeli. Željeli su onoga koji će ih osloboditi od rimske vlasti.

Zašto je Isus došao na ovaj svijet?

Da se Isus nije rodio na ovom svijetu, ne bi mogao umrijeti za nas (Ivan 12, 23-27). Bog je zahtijevao da bezgrešna osoba mora umrijeti kako bi nas spasila od kazne za naše grijehe. Isus je bio jedina bezgrešna osoba koja je ikad zadovoljila Božji standard. Postao je čovjek da bi mogao umrijeti za nas. To je rekao svojim učenicima.

I uzevši sa sobom dvanaestoricu, reče im: “Evo uzlazimo u Jeruzalem i na Sinu Čovječjem ispunit će se sve što su napisali proroci: doista, bit će predan poganima, izrugan, zlostavljan i popljuvan; i pošto ga izbičuju, ubit će ga, ali on će treći dan ustati.” (Luka 18, 31-33)

Kao što ovaj odlomak potvrđuje, nije klišej reći da je Isus rođen da bi mogao umrijeti. Slava Božića kulminira patnjom Velikog petka i trijumfom Uskrsa. Isus je došao umrijeti. Došao je da bi svojom smrću i uskrsnućem mogao dati vječni život svima koji vjeruju u Njega.

Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja. (Hebrejima 2, 10)

Jedini Božji Sin sišao je s neba na zemlju, tako da bi mnogi Adamovi sinovi i kćeri mogli postati Božja djeca u Kristu.

Što bi se dogodilo da se Isus nije rodio?

Da se Isus nije rodio, svi muškarci i žene bi ostali grešnici i vječnost bi proveli u paklu

Vječnost bi proveli u Ognjenom jezeru (Otkrivenje 20, 11-15). Ali zato što je Bog po Isusu Kristu odlučio pomiriti svijet sa sobom, pred nama je izbor: ili ćemo provesti vječnost u paklu ili na nebu. Bijeg od vječne propasti događa se kada zamolimo Boga da nam oprosti grijehe. Moramo vjerovati u Isusa da bismo izbjegli pakao. To je poruka u sljedećem odlomku.

Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega (…) Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu. (Ivan 3, 17-18. 36)

Da se Isus nije rodio, ne bi bilo pobjede nad smrću

Pomalo je šokantno uzeti u obzir prosječni broj ljudi koji svakodnevno umiru – preko 150 000 ljudi. Devet duša odlazi u vječnost svakih pet sekundi. Ako Gospodin uskoro ne dođe, smrt će jednog dana biti stvarnost za sve nas.

Naš se svijet boji smrti. Oni koji žive odvojeno od Isusa Krista, koji nisu vjernici, s pravom se boje zbog presude koja slijedi (Hebrejima 9, 27). Ali kao vjernici, ne bismo se trebali bojati smrti, jer, kako apostol Pavao uzvikuje: “Pobjeda proguta smrt” (1. Korinćanima 15, 54). U Filipljanima 1, 21 podsjećamo se da je živjeti Krist, a umrijeti dobitak.

Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu. (Hebrejima 2, 14-15)

Da se Isus nije rodio, ne bi bilo pobjede nad smrću. I dalje bismo bili robovi strahu od smrti, i to s pravom, jer nakon života bismo završili u paklu. Ali budući da je Isus došao, nebeska nada dana je svima onima koji su svoju vjeru stavili u Njega.

Najveća utjeha u životu

Danas Isus sjedi na nebu zdesna Ocu i vratit će se na ovu zemlju kako bi sudio svijetu. Jednog će dana svi koji nisu vjerovali u Njega stajati pred Njim. Kao vjernici, svakoga dana živimo u nadi da On ponovno dolazi i da će tada doći kraj našim zemaljskim mukama.

Da se Isus nije rodio, ne bismo imali spasenje od grijeha, pobjedu nad smrću i posrednika između nas i svetog, pravednog, gnjevnog Boga. Ali zbog Njegovog utjelovljenja, imamo nešto što ni anđeli ne mogu u potpunosti razumjeti. Imamo milost, otkupljenje, spasenje, posvećenje i vječnu nadu. Nama je mjesto u Božjoj obitelji kroz vjeru u Gospodina Isusa Krista.

PROČITAJTE JOŠ: